Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor debat

NGSZ-bijeenkomst van 19 juni wordt doorgeschoven naar 11 september
Algemeen

Eerder hebben we aangekondigd dat op 19 juni de volgende NGSZ-bijeenkomst zou plaatsvinden over de nieuwe Jobs Strategy van de OECD. Echter de beoogde spreker is niet beschikbaar, waardoor wij hebben besloten om de bijeenkomst te laten vervallen. Binnenkort wordt een nieuwe datum voor de bijeenkomst bepaald, die waarschijnlijk in september zal plaatsvinden, wederom in Petit Café ‘De Resident’ in de hal van het ministerie van SZW.

Wij verzoeken u daarom om de bijeenkomst op 19 juni uit uw agenda te verwijderen en informeren u binnenkort over de nieuwe datum.


Terug naar overzicht