Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor debat

Solidariteit tussen jong en oud: vanzelfsprekend of onhoudbaar?
OWNH

Debat op 2 april over solidariteit tussen jong en oud

Discussies over de toekomst van de sociale zekerheid en de verzorgingsstaat worden steeds meer langs de lijnen van generaties gevoerd. Jongeren zouden de klos zijn: oudere generaties bezetten vaste banen en profiteren van overgangsregelingen. Dit speelt niet alleen bij de sociale zekerheid en arbeidsmarkt (flexibiliteit op de arbeidsmarkt voor jongeren maar niet voor ouderen) maar ook bij pensioenen en in de zorg. De vergrijzing, de bezuinigingen en de veranderingen op de arbeidsmarkt zetten de solidariteit tussen jong en oud verder onder druk. Komen de grenzen van deze solidariteit in zicht? Zo ja, welke knelpunten moeten we in de toekomst aanpakken? En hoe kunnen we dit het beste doen?

Op woensdag 2 april organiseerde NGSZ weer een Op-Weg-Naar-Huis bijeenkomst. Deze keer gingen we in debat over de solidariteit tussen jong en oud. Drie sprekers lichtten het thema toe vanuit de invalshoeken pensioenen, arbeidsmarkt en zorg.

Marcel Lever, programmaleider bij het Centraal Planbureau op het terrein van pensioenen en auteur van het recente rapport 'Doorsneesystematiek in pensioenen onder druk?' gaf een toelichting over dit onderwerp op het gebied van pensioenen. Ronald Dekker, arbeidseconoom werkzaam bij ReflecT (Tilburg University) en AIAS (Universiteit van Amsterdam), lichttte vervolgens het arbeidsmarkt perspectief toe. Daarna gaf Jos Breit, beleidsadviseur Zorg bij het Verbond van Verzekeraars, zijn visie vanuit het aandachtspunt van de zorg. Vervolgens werd er gedebatteerd onder leiding van (dag)voorzitter Tof Thissen.

Programma

  • 16.00 uur Ontvangst
  • 16.30 uur ALV
  • 16.45 uur Welkomstwoord door dagvoorzitter Tof Thissen
  • Inleiding *
  • 18.30 uur Afsluiting met borrel

* inleidingen door:

  • Marcel Lever, programmaleider bij het Centraal Planbureau op het terrein van pensioenen en auteur van het rapport 'Doorsneesystematiek in pensioenen onder druk?' Klik hier voor de presentatie van Marcel Lever
  • Ronald Dekker, arbeidseconoom, werkzaam bij ReflecT (Tilburg University) en AIAS (Universiteit van Amsterdam) Klik hier voor de presentatie van Ronald Dekker
  • Jos Breit, beleidsadviseur Verbond van Verzekeraars Klik hier voor de presentatie van Jos BreitGevolgd door debat

Terug naar overzicht