Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor debat

Symposium NGSZ in samenwerking met De Baliegroep
Algemeen

Nieuwe verbintenissen

Debat over toekomstige sociale arrangementen

We leven in een bijzondere tijd. Veel onderwerpen waarop jarenlang een taboe rustte, zijn bespreekbaar. Discussies over verandering en vernieuwing op het terrein van arbeid, leren, zorg, wonen en mobiliteit staan prominent op de agenda. Verandering en vernieuwing zijn wenselijk en noodzakelijk omdat bestaande sociale arrangementen onvoldoende aansluiten op de realiteit van de huidige en toekomstige arbeidsverhoudingen. Ook sluiten deze arrangementen niet meer aan bij de manier waarop mensen werken, leren, wonen en zorg inrichten. De huidige crisis maakt eens te meer duidelijk dat antwoorden uit het verleden geen garantie voor de toekomst zijn. Het is tijd voor groot onderhoud en voor een fundamenteel debat over de architectuur van de verschillende arrangementen.

Op 18 september a.s. organiseren De Baliegroep en NGSZ hierover een aansprekend debat. Dit debat wordt ingeleid door Prof. dr. Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau en IJmert Muilwijk van De Baliegroep. De Baliegroep presenteert voorstellen voor een nieuwe architectuur voor investering en zekerheid met als gevolg een nieuwe verdeling van individuele en collectieve verantwoordelijkheden.

NGSZ en De Baliegroep nodigen u van harte uit om hierover met elkaar in debat te gaan.
Graag tot ziens op 18 september 2014 voor een sprankelend debat!

Tof Thissen - Voorzitter NGSZ

Kick van der Pol - Voorzitter De Baliegroep

Programma

  • 14.30 uur Ontvangst
  • 15.00 uur Welkomstwoord door dagvoorzitter Tof Thissen
  • Inleiding *
  • Gevolgd door debat met aanwezigen
  • 18.00 uur Afsluiting met borrel

* inleidingen door:

  • Prof.dr. Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
  • IJmert Muilwijk, De Baliegroep


Terug naar overzicht