Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor debat

NGSZ bijeenkomst 26 oktober 2016 "Van afhankelijkheid naar gelijkwaardigheid"
Algemeen

De wereld verandert. De sociale zekerheid verandert. De huidige maatschappij en overheid verwachten veel van haar burgers. Burgers verwachten ook veel van de overheid en maatschappij. What’s in it for me? is een veel gestelde vraag voordat tot actie wordt overgegaan. Maar stellen we onszelf ook de vraag ‘wat kan ik zelf’?
Wat is mijn rol, mijn verantwoordelijkheid als mens, als individu, als burger? En wat verwacht ik van de overheid?

Wat zijn algemeen maatschappelijke ontwikkelingen als het gaat om uitruil tussen burgers en de overheid? Hoe kunnen we van een afhankelijke naar een gelijkwaardige samenleving en rolverdeling? Wat zijn basiszekerheden die door de overheid moeten worden verschaft en wat lossen we onderling met elkaar op? Een goede opleiding, gezondheid, werk en een vitaal netwerk zijn de beste sociale verzekering die er is. Naast een flinke dosis geluk.

Tijdens het debat op 26 oktober a.s. verkennen we eenieders rol (burger, overheid, instituties) in het huidig tijdsgewricht op de arbeidsmarkt en in de verhouding burger en overheid. Wat betekent dat voor onze sociale zekerheid, bijbehorende regelingen en cao’s. Of is een geheel nieuwe aanpak nodig?

Programma
15.30 uur Ontvangst
16.00 uur We starten de bijeenkomst met een overdracht van de virtuele voorzittershamer van Tof Thissen
naar Marjolein ten Hoonte

Welkomstwoord door dagvoorzitter Marjolein ten Hoonte

Inleiding door:
• Reinier Castelein, voorzitter De Unie en auteur “Welzijn is de nieuwe welvaart”

Reflectie op de inleiding door:
• Marc Roscam Abbing, directeur werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregeling Ministerie van SZW
• Semih Eski, Voorzitter CNV Jongeren

Gevolgd door debat

18.00 uur Afsluiting met borrel


Terug naar overzicht