Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Contact

Postadres
Postbus 4076
5004 JB Tilburg

Bezoekadres
Reitseplein 1
5037 AA Tilburg

Telefoon: 013 - 59 44 280
E-mail: info@ngsz.nl

Banknummer: 26.01.42.204 ING Bank
KvK: 40410409

Het management en secretariaat van NGSZ wordt uitgevoerd door Wissenraet Van Spaendonck