Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Contact

Postadres
Postbus 4076
5004 JB Tilburg

Bezoekadres
Reitseplein 1
5037 AA Tilburg

Telefoon: 013 - 59 44 280
E-mail: info@ngsz.nl

Banknummer: NL05 INGB 0653 5831 17
KvK: 40410409