Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Over NGSZ

Het Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid organiseert bijeenkomsten op het snijvlak van sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Inspirerende bijeenkomsten die ertoe doen en waar jong en ervaren elkaar treffen. Deelnemers vanuit beleid, praktijk en wetenschap en verbonden aan zowel publieke als private organisaties. Samen gaan zij in gesprek over de laatste trends en vormen een mening over de gewenste sociale vormgeving van Nederland. Kritisch, onafhankelijk en inspirerend.

NGSZ opent hiertoe periodiek het NGSZ Café, gevestigd in de hal van het ministerie van SZW. Daar vinden de fysieke bijeenkomsten plaats, die altijd worden afgesloten met een netwerkborrel. Daarnaast zijn er digitale bijeenkomsten in de vorm Mini-Masterclasses.

De activiteiten van NGSZ worden mogelijk gemaakt door de inhoudelijke inbreng van een bestuur van experts dat op vrijwillige basis haar bijdrage levert. Financiële bijdragen zijn afkomstig van partnerorganisaties en leden. Gezamenlijk faciliteren zij dat vanuit NGSZ waardevolle dialogen over (de toekomst van) de sociale zekerheid plaats vinden.

Het management en secretariaat van NGSZ wordt uitgevoerd door Wissenraet Van Spaendonck.