Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor debat

Over NGSZ

Het Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid organiseert bijeenkomsten op het snijvlak van sociale zekerheid, arbeidsmarkt en zorg. Inspirerende debatten die ertoe doen en waar jong en ervaren elkaar treffen. Deelnemers vanuit praktijk en wetenschap en verbonden aan zowel publieke als private organisaties. Samen debatteren zij over de laatste trends en vormen een mening over de gewenste sociale vormgeving van Nederland. Kritisch, onafhankelijk en inspirerend.