Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Over NGSZ

Het Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid organiseert bijeenkomsten op het snijvlak van sociale zekerheid, arbeidsmarkt en zorg. Inspirerende bijeenkomsten die ertoe doen en waar jong en ervaren elkaar treffen. Deelnemers vanuit praktijk en wetenschap en verbonden aan zowel publieke als private organisaties. Samen gaan zij in gesprek over de laatste trends en vormen een mening over de gewenste sociale vormgeving van Nederland. Kritisch, onafhankelijk en inspirerend.