Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Bestuur

 • Mevrouw Marjolein ten Hoonte, Voorzitter
  (Randstad Nederland Groep)
 • De heer Alex Corra
  (SVB)
 • Mevrouw Debby Lanser
  (CPB)
 • De heer Harold Herbert
  (Verbond van Verzekeraars)
 • De heer Jurriën Koops
  (Algemene Bond Uitzendondernemingen)
 • De heer Olaf van Vliet
  (Universiteit Leiden)
 • De heer Niels-Ingvar Boer
  (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 • Mevrouw Margaretha Buurman
  (UWV)