Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Nieuws & Publicaties

 • Terugblik bijeenkomst NGSZ – NISZ 'Demografie en sociale zekerheid'

  Op 12 juni organiseerden NGSZ en NISZ gezamenlijk een bijeenkomst over het rapport van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050.

  Lees meer
 • Terugblik bijeenkomst NGSZ – NISZ 'Toekomst van werk en ziekte: Oplossingsrichtingen'

  Op 14 mei organiseerden NGSZ en NISZ gezamenlijk een bijeenkomst over de rapporten van de OCTAS-commissie (Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel) over de sociale verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid.

  Lees meer
 • Terugblik bijeenkomst NGSZ - maandag 20 november 2023

  Op 20 november 2023 was NGSZ te gast bij het Verbond van Verzekeraars in Den Haag voor de Algemene Ledenvergadering en de bijeenkomst ‘Toekomst van werk en ziekte’.

  Lees meer
 • Terugblik bijeenkomst NGSZ – NISZ ‘De balans tussen beschermen en actief meedoen’

  Op 5 oktober 2023 organiseerden het NGSZ en het NISZ gezamenlijk een succesvolle bijeenkomst over het thema ‘De balans tussen beschermen en actief meedoen’. Op deze goed bezochte middag gingen twee inleiders en twee referenten met elkaar in gesprek over de toekomst van het sociale zekerheidsstelsel en de spanningen die in het huidige stelsel ontstaan tussen inkomensbescherming aan de ene kant en het bevorderen van arbeidsparticipatie aan de andere kant. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/06/30/forse-verhoging-van-het-sociaal-minimum-is-nodig

  Lees meer
 • Fragment: EenVandaag: Grotere rol voor Rijksoverheid nodig bij garanderen bestaanszekerheid, zegt adviescommissie

  Op donderdag 28 september werd in het programma EenVandaag aandacht besteed aan het rapport 'Een zeker bestaan. Naar een toekomstbestending stelsel van het sociaal minimum' van de Commissie Sociaal Minimum. https://www.npostart.nl/grotere-rol-voor-rijksoverheid-nodig-bij-garanderen-bestaanszekerheid-zegt-adviescommissie/28-09-2023/POMS_AT_20079718

  Lees meer
 • Persbericht van de Commissie Sociaal Minimum: Forse verhoging van het sociaal minimum is nodig

  Op 30-06-2023 is een persbericht verschenen van de Commissie Sociaal Minimum. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/06/30/forse-verhoging-van-het-sociaal-minimum-is-nodig

  Lees meer
 • Bijeenkomst NGSZ en NISZ: De balans tussen beschermen en actief meedoen

  Op 5 oktober 2023 organiseren NGSZ en NISZ een gezamenlijke bijeenkomst.

  Lees meer
 • Save the date: bijeenkomst NGSZ en NISZ 'De balans tussen beschermen en actief meedoen'

  Het Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid (NISZ) en het Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid (NGSZ) bundelen hun krachten en organiseren op donderdag 5 oktober een bijeenkomst over het thema De balans tussen beschermen en actief meedoen. https://www.ngsz.nl/activiteiten/save-the-date-bijeenkomst-de-balans-tussen-beschermen-en-actief-meedoen-in-samenwerking-met-nisz

  Lees meer
 • Terugblik Mini-Masterclass: Kunstmatige Intelligentie en de Toekomst van Werk

  Op 12 december 2022 ging Jonneke Bolhaar (sectorhoofd arbeid en kennis bij het Centraal Planbureau) in gesprek met prof. dr. Maarten Goos (Hoogleraar Economie & Instituties bij de Universiteit Utrecht en Instituut Gak).

  Lees meer
 • Debby Lanser in gesprek met Prof. dr. Maarten Goos - Kunstmatige Intelligentie en de Toekomst van Werk

  Deze Mini-Masterclass gaat dieper in op de invloed van Kunstmatige Intelligentie op de toekomst van werk en sociale zekerheid. Debby Lanser (Sectorhoofd macro-analyse bij het Centraal Planbureau en bestuurslid NGSZ) gaat hierover in gesprek met Maarten Goos (Hoogleraar Economie & Instituties bij de Universiteit Utrecht en Instituut Gak).

  Lees meer
 • Studiemiddag NISZ: Meer ruimte voor de menselijke maat: een sociaaljuridisch perspectief

  NISZ (Het Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid) nodigt u uit voor een studiemiddag op 15 december 2022: "Meer ruimte voor de menselijke maat: een sociaaljuridisch perspectief" https://nisz.nl/events

  Lees meer
 • Terugblik Mini-Masterclass: Marjolein ten Hoonte in gesprek met prof. dr. Karen van Oudenhoven-van der Zee

  Marjolein ten Hoonte ontving op maandag 13 juni prof. dr. Karen van Oudenhoven-van der Zee

  Lees meer
 • Onderzoek: Diversiteitsbeleid is meer dan empowerment of anti-biastraining

  Wat is er nodig om diversiteit echt te laten werken? Daarvoor startte de Vrije Universiteit Amsterdam samen met zes grote Nederlandse organisaties het onderzoeksprogramma Meer Kleur aan de Top (MKAT), met verrassende resultaten. https://chro.nl/artikel/effectief-diversiteitsbeleid-gaat-verder-dan-empowerment-of-anti-biastraining/

  Lees meer
 • Hoe zorgen we ervoor dat diversiteitsbeleid ook écht in de praktijk werkt?

  Marjolein ten Hoonte ontvangt op maandag 13 juni prof. dr. Karen van Oudenhoven-van der Zee

  Lees meer
 • Terugblik digitale dialoogsessie: Een toekomstbestendige arbeidsmarkt is voor iedereen toegankelijk

  Op 12 april 2022 gingen Marjolein ten Hoonte (directeur Arbeidsmarkt en MVO bij Randstad) en Tof Thissen (directeur UWV Werkbedrijf) in gesprek met Jacco Vonhof (voorzitter MKB Nederland en ondernemer) en Ton Wilthagen (hoogleraar arbeidsmarkt bij Tilburg University) over hoe we de arbeidsmarkt voor iedereen toegankelijk maken en iedereen kan meedoen. De enorme belangstelling voor de sessie onderstreepte het belang van deze maatschappelijke uitdaging.

  Lees meer
 • Een toekomstbestendige arbeidsmarkt is voor iedereen toegankelijk. Hoe regelen we dat alle talent gezien wordt en meedoet?

  Marjolein ten Hoonte en Tof Thissen ontvangen op 12 april 2022 Ton Wilthagen en Jacco Vonhof.

  Lees meer
 • Zelfstandigen hard geraakt door coronacrisis

  De werkgelegenheidseffecten van de coronacrisis voor zelfstandigen lijken op basis van het aantal werkzame personen mee te vallen. Maar hoe zien de werkgelegenheidseffecten voor zelfstandigen eruit wanneer we kijken naar de gewerkte uren? In dit lezenswaardige artikel uit ESB van Diris, Jongen en Van Vliet zijn de cijfers en een analyse daarvan terug te vinden. https://esb.nu/esb/20069294/zelfstandigen-hard-geraakt-door-coronacrisis?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=esb-wekelijks&utm_medium=email&utm_content=20220111

  Lees meer
 • Terugblik Mini-Masterclass over Van Werk Naar Werk

  Op 30 november 2021 ging Marjolein ten Hoonte (directeur Arbeidsmarkt en MVO bij Randstad) in gesprek met Irmgard Borghouts en Charissa Freese (hoogleraren bijzondere leerstoel HRM en Sociale Zekerheid bij Tilburg University) over het bevorderen en faciliteren van transities op een inclusieve arbeidsmarkt.

  Lees meer
 • Weinig mobiliteit tussen krimp- en groeisectoren tijdens de coronacrisis

  Sommige sectoren hadden meer last van de coronamaatregelen dan andere. Wat betekent dit voor de werkgelegenheid en de arbeidsmarktmobiliteit tussen krimp- en groeisectoren? In dit lezenswaardige artikel uit ESB van Diris, Van Doorn en Van Vliet zijn de cijfers en een analyse daarvan terug te vinden. https://esb.nu/esb/20068401/weinig-mobiliteit-tussen-krimp-en-groeisectoren-tijdens-coronacrisis

  Lees meer
 • Marjolein ten Hoonte in gesprek met Charissa Freese en Irmgard Borghouts

  Van design tot uitvoering: Hoe maken we Van Werk Naar Werk werkend?

  Lees meer
 • Studiemiddag NISZ: Burgers in de knel door bestuurlijke procedures en overheidsvorderingen?

  Het Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid (NISZ) organiseert op woensdag 24 november 2021 een bijeenkomst over bestuurlijke procedures in de socialezekerheidswetgeving (UWV wetten, de Participatiewet en de Wmo) die soms leiden tot oplopende overheidsvorderingen. https://nisz.nl/

  Lees meer
 • Terugblik Mini-Masterclass over arbeidsmarkttekorten in de zorg

  Op 15 juni verkenden Margaretha Buurman (hoofd Kenniscentrum bij UWV) en Xander Koolman (professor en hoofd sectie gezondheidseconomie bij de VU) oorzaken en oplossingsrichtingen voor de personeelstekorten in de zorg, met name in de VVT.

  Lees meer
 • Mini-Masterclass: Margaretha Buurman in gesprek met Xander Koolman

  Op dinsdag 15 juni vindt de volgende digitale Mini-Masterclass plaats. Dan gaan Margaretha Buurman (hoofd Kenniscentrum bij UWV) en Xander Koolman (professor en hoofd sectie gezondheidseconomie bij de VU) in gesprek over de arbeidsmarkttekorten in de gezondheidszorg.

  Lees meer
 • Terugblik publieksbijeenkomst 19 mei 2021

  Hoe kan de rol van de burger in de sociale zekerheid sterker worden? Dit is de basis onder de essaywedstrijd en de centrale vraag van de publieksbijeenkomst van NGSZ, Landelijke Cliëntenraad (LCR) en Sociaal Bestek op 19 mei.

  Lees meer
 • Publieksbijeenkomst: Naar een servicegerichte overheid met een onmisbare rol voor de burger

  Op woensdag 19 mei vanaf 10.00 uur vindt de volgende publieksbijeenkomst plaats. Dan gaan we onder meer in gesprek met de winnaar van de essaywedstrijd over de rol van de burger in de sociale zekerheid die we samen met de Landelijke Cliëntenraad en tijdschrift Sociaal Bestek organiseren.

  Lees meer
 • Webinar NVIA en Avéro Achmea over de MKB verzuim-ontzorg-verzekering

  NVIA en Avéro Achmea organiseren op 21 april van 10.00 tot 11.15 uur een webinar over de MKB verzuim-ontzorg-verzekering.

  Lees meer
 • Terugblik Mini-Masterclass 31 maart 2021

  Op 31 maart vond een informatief en inspirerend gesprek plaats tussen Debby Lanser (Sectorhoofd macro-analyse CPB) en Pieter Hasekamp (directeur CPB) over corona en ongelijkheid.

  Lees meer
 • Debby Lanser in gesprek met Pieter Hasekamp

  Hoe voorkomen we dat corona de versneller wordt van de ongelijkheid op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid? Na de succesvolle Mini-Masterclasses in 2020 trappen we een nieuwe serie af. NGSZ organiseert een digitale masterclass op woensdag 31 maart 2021 van 16.00 tot 17.00 uur. Dit keer gaan Debby Lanser (Sectorhoofd macro-analyse CPB en bestuurslid NGSZ) en Pieter Hasekamp (directeur CPB) in gesprek over ongelijkheid in coronatijd, én daarna.

  Lees meer
 • Essay wedstrijd: Naar een servicegerichte overheid met een onmisbare rol voor de burger

  Een uitdaging! De LCR, Tijdschrift Sociaal Bestek en het Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid (NGSZ) organiseren samen een essay-wedstrijd. De titel? Naar een servicegerichte overheid met een onmisbare rol voor de burger. De LCR wil goed gebruik maken van de ruimte die de overheid nu biedt aan de stem van de burger. De essays leveren ideeën en inzichten op voor de versterking van de rol van de LCR als belangenbehartiger van alle uitkeringsgerechtigden. De LCR gebruikt deze essays ook voor haar boodschap aan het nieuwe kabinet. Immers ‘weten is nog geen doen’. Deadline: 10 april 2021.

  Lees meer
 • NISZ-webinar over ‘Effecten van de Covid19-pandemie op sociaaleconomisch kwetsbare groepen’

  Het Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid (NISZ) organiseert op 4 maart 2021 een webinar over de effecten van de Covid19-pandemie op sociaal economisch kwetsbare groepen. https://nisz.nl/events/nisz-webinar-over-effecten-van-de-covid19-pandemie-op-sociaaleconomisch-kwetsbare-groepen-2/

  Lees meer
 • ‘De basisbaan is echt anders dan de Melkertbaan van vroeger’. Een artikel van Zorg+Welzijn

  Is het een goed idee om basisbanen in te voeren? En hoe duurzaam is dit? Naar aanleiding van de Mini-Masterclass van NGSZ op 22 oktober heeft Zorg+Welzijn een artikel geschreven over dit sympathieke en interessante onderwerp. https://www.zorgwelzijn.nl/de-basisbaan-is-echt-anders-dan-de-melkertbaan-van-vroeger/

  Lees meer
 • Terugblik Mini-Masterclass NGSZ 22 oktober 2020

  Op 22 oktober vond een inspirerend gesprek plaats tussen Marjolein ten Hoonte (directeur arbeidsmarkt en MVO Randstad Nederland en voorzitter NGSZ) en Carine Bloemhoff (wethouder gemeente Groningen met onder meer onderwijs, werk & participatie en arbeidsmarktbeleid in haar portefeuille) over de Basisbaan.

  Lees meer
 • NISZ-webinar - Digitalisering in de publieke dienstverlening

  Het Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid (NISZ) nodigt u uit voor de NISZ-webinar over ‘Digitalisering in de publieke dienstverlening’.

  Lees meer
 • Nieuwe Mini-Masterclass over Basisbaan

  Na twee succesvolle Mini-Masterclasses in juni en juli, organiseert NGSZ een nieuwe editie op donderdag 22 oktober van 15.30 tot 16.30 uur. Dan gaan Marjolein ten Hoonte (directeur arbeidsmarkt en MVO Randstad Nederland en voorzitter NGSZ) en Carine Bloemhoff (wethouder gemeente Groningen met onder meer onderwijs, werk & participatie en arbeidsmarktbeleid in haar portefeuille) in gesprek over de Basisbaan.

  Lees meer
 • Terugblik Mini-Masterclasses NGSZ

  Recent organiseerde NGSZ twee digitale Mini-Masterclasses volgens de formule ‘In gesprek met…’ De aftrap was op donderdag 25 juni: Olaf van Vliet, hoogleraar Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid (Universiteit Leiden) en tevens bestuurslid NGSZ, ging in gesprek met Ruben Houweling, hoogleraar Arbeidsrecht (Erasmus Universiteit). De huidige crisis legt de zwakheden van het systeem bloot, juist voor flexwerkers en zzp’ers. Hoe bouwen we juist in coronatijd aan een sociaal vangnet? De tweede Mini-Masterclass vond plaats op 1 juli: Jurrien Koops, directeur ABU en tevens bestuurslid NGSZ, ging in gesprek met Tof Thissen, directeur UWV Werkbedrijf. Zij trapten af met een schets over de (voorziene) effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarkt.

  Lees meer
 • Digitale Mini-Masterclass: Jurriën Koops in gesprek met Tof Thissen

  Graag attenderen we u op de digitale Mini-Masterclass ‘In gesprek met...’ die op woensdag 1 juli van 16.30 tot 17.30 uur plaats vindt.

  Lees meer
 • Digitale Mini-Masterclass: Olaf van Vliet in gesprek met Ruben Houweling

  Graag attenderen we u op de digitale Mini-Masterclass ‘In gesprek met...’ die op donderdag 25 juni van 16.00 tot 17.00 uur plaats vindt.

  Lees meer
 • Terugblik NGSZ-Café 29 januari 2020: ILO 100 jaar: 'Future of Work'

  Op 29 januari jl. opende het NGSZ-Café voor het eerst in 2020 haar deuren. In een goedgevuld Petit-Café De Resident bij het ministerie van SZW nam Catelene Passchier, voorzitter van de Internationale Werknemers Groep en Vicevoorzitter van de Beheersraad van de ILO, ons mee in de 100-jarige geschiedenis van de International Labour Organization (ILO).

  Lees meer
 • Bijeenkomst ‘Toekomst van werk. Het zekere voor het onzekere’

  Graag attenderen we u op de bijeenkomst ‘Toekomst van werk. Het zekere voor het onzekere’ die op woensdag 18 december van 20.00 tot 22.00 uur plaats vindt bij Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

  Lees meer
 • Terugblik NGSZ bijeenkomst 'Good jobs for all' op 11 september 2019

  Afgelopen woensdag 11 september stond het NGSZ-Café weer op de agenda. In een goedgevuld Petit-Café De Resident bij het ministerie van SZW bekeken we Nederland vanuit een internationaal perspectief. Stefan Thewissen, econoom bij de OECD in Parijs, ging in op de nieuwe Jobs Strategy waarin het stimuleren van inclusieve groei en welzijn en waarin de OESO-landen met elkaar worden vergeleken, gevolgd door gerichte adviezen.

  Lees meer
 • Terugblik NGSZ-bijeenkomst Commissie Regulering van werk op 8 april 2019

  In een bomvol Petit-Café De Resident bij het ministerie van SZW gingen we met elkaar in gesprek over en met de Commissie Regulering van werk. De heer Hans Borstlap, voorzitter van de commissie, heeft de opdracht en aanpak van de commissie toegelicht.

  Lees meer
 • Social Impact Bond maakt belofte niet waar

  De Social Impact Bond (SIB) staat volop in de belangstelling. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid riep onlangs bijvoorbeeld op tot een verdere uitrol van SIB’s. Maar hoe realistisch is het eigenlijk dat SIB’s complexe maatschappelijke problemen op kunnen lossen?

  Lees meer
 • Terugblik NGSZ bijeenkomst Social Impact Bonds op woensdag 30 januari 2019

  In de fraaie, inclusieve omgeving van Petit-Café De Resident in de hal van het ministerie van SZW vond 30 januari jl. het eerste NGSZ-Café plaats. We spraken met elkaar over Social Impact Bonds (SIB’s).

  Lees meer
 • Datum NGSZ bijeenkomsten in 2019

  Graag delen wij onze plannen voor 2019 met u. We bieden weer een reeks mooie bijeenkomsten en nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een goed gesprek over interessante en relevante onderwerpen.

  Lees meer
 • Terugblik debat 3 september 2018 over Platformwerk

  Marjolein ten Hoonte trapte af met goed nieuws: de volgende bijeenkomst van NGSZ zal plaatsvinden in het Petit Café, beneden in de hal van het Ministerie van SZW. Daarna schetste Martijn Arets, internationaal platform expert, de opkomst van platformen, de verschillende verschijningsvormen, dilemma’s en kansen.

  Lees meer
 • Onderzoek SEO ‘De opkomst en groei van de kluseconomie in Nederland’

  Recent is het door SEO in opdracht van het Ministerie van SZW uitgevoerde onderzoek ‘De opkomst en groei van de kluseconomie in Nederland’ gepubliceerd. Dit onderzoek geeft een overzicht van de omvang, aard en potentie van het werken via platforms in Nederland. Ook de gevolgen op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit zijn hierin opgenomen.

  Lees meer
 • Nieuwsbrief Martijn Arets, internationaal platformexpert

  Martijn Arets is internationaal platformexpert. Wekelijks deelt hij 5 interessante artikelen die de week daarvoor zijn gepubliceerd in zijn wekelijkse nieuwsbrief. Ieder artikel voorziet hij van zijn persoonlijke analyse en commentaar. Via zijn website kunt u de nieuwsbrief aanvragen.

  Lees meer
 • Terugblik debat 'Discriminatie op de arbeidsmark' 7 mei 2018

  Het onderwerp ‘Discriminatie op de arbeidsmarkt’ is actueel en urgent. Dat bleek wel uit de goedgevulde zaal en de royale bijdragen aan het debat.

  Lees meer
 • Bijeenkomst ‘Platformwerk’ op 3 september gratis toegankelijk voor studenten

  Op maandag 3 september organiseert NGSZ van 16.00 tot 18.00 uur bij het Ministerie van SZW in Den Haag een debat over ‘Platformwerk’ met inleidingen van een drietal experts.

  Lees meer
 • NGSZ in 2018: jong en vernieuwd

  Op 8 februari 2018 heeft het bestuur de vernieuwde koers van NGSZ vastgesteld. Het Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid, is niet nieuw. Integendeel, het is ruim 36 jaar jong.

  Lees meer
 • Terugblik debat 27 november 2017

  De crisis op de arbeidsmarkt is voorbij maar er is nog steeds sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Rob Witjes van het UWV praatte de aanwezigen bij over nieuwe uitdagingen zoals robotisering, de groeiende tweedeling, de effecten van vergrijzing, veranderende beroepen en solliciteren anno 2017.

  Lees meer
 • Terugblik debat 12 juni 2017

  In het afgelopen decennium is steeds voelbaarder geworden dat veel zekerheden die vroeger als zekerheid golden, dat niet meer zijn, of niet meer als zodanig beleefd worden.

  Lees meer
 • EISS Conference

  Devolution and Decentralisation of Social Security in Europe: Dismantling the Welfare State or a Democratic Promise for the Future?

  Lees meer
 • Publicatie: Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst

  Mensen worden steeds onzekerder over hun toekomst, en blijkbaar geeft het bestaande systeem van sociale zekerheid onvoldoende geruststelling. Dat was ooit anders. In de twintigste eeuw was het stelsel het toonbeeld van maatschappelijke stabiliteit en fatsoen. Vanaf eind jaren negentig dienden zich echter twee nieuwe problemen aan, waarop vooralsnog geen goed antwoord is gevonden. Bron: Amsterdam University Press

  Lees meer
 • NGSZ debat ‘Van afhankelijkheid naar gelijkwaardigheid’

  Wat zijn algemeen maatschappelijke ontwikkelingen als het gaat om uitruil tussen burgers en de overheid? Hoe kunnen we van een afhankelijke naar een gelijkwaardige samenleving en rolverdeling? Wat zijn basiszekerheden die door de overheid moeten worden verschaft en wat lossen we onderling met elkaar op? Een goede opleiding, gezondheid, werk en een vitaal netwerk zijn de beste sociale verzekering die er is. Naast een flinke dosis geluk.

  Lees meer
 • Persbericht NGSZ: Marjolein ten Hoonte nieuwe voorzitter NGSZ

  Tilburg, 27 oktober 2016 – Marjolein ten Hoonte is de nieuwe voorzitter van het Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid (NGSZ). NGSZ is een onafhankelijk platform voor debat over actuele vraagstukken in sociale zekerheid, zorg en arbeidsmarkt. Met haar benoeming gaat het platform een nieuwe fase in, in een tijd waarin de vraagstukken over de wijze waarop we onze sociale zekerheden organiseren meer dan ooit actueel zijn.

  Lees meer
 • Re-integratie-onderzoek ‘Fit or unfit’ / NGSZ debat 24 juni

  In een evaluatieonderzoek naar theorie en praktijk van re-integratie is voor groepen op grote afstand van de arbeidsmarkt een aantal gezamenlijke kenmerken van meer succesvolle toeleiding naar werk geïdentificeerd. Een werkgeversgerichte aanpak is daarbij noodzakelijk. Hoe geef je zo’n aanpak vorm in de praktijk? Sociaal Bestek juni/juli 2015

  Lees meer
 • Artikel NGSZ-bijeenkomst 20 juni in Loopbaanvisie

  Wil Nederland uit de crisis komen, dan moeten beleidsmakers en onderzoekers dichter bij de praktijk van alledag van werkgevers en werkzoekenden gaan staan. Dat is de conclusie van de Op-weg-naar-huis-bijeenkomst op 20 juni. De bijeenkomst van het Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid had als thema: Aanpak werkloosheid: hervorming of stilstand? LoopbaanVisie nummer 4, 2013

 • Aanpak werkloosheid: hervorming of stilstand?

  Nederland verkeert nog volop in een crisis. De werkloosheid stijgt tot recordhoogten en de kans om snel weer aan de slag te komen, lijkt steeds kleiner te worden. Hoe moet de overheid daar nu mee omgaan? Op 20 juni jl. organiseerde het NGSZ een Op-Weg-Naar-Huis bijeenkomst over dit thema:'Aanpak werkloosheid: hervorming of stilstand?' Sociaal Bestek augustus/september 2013

 • De poortwachter: casemanager van sociale zekerheid en zorg

  De poortwachterconstructie heeft in de sociale zekerheid het systeem aardig veranderd. Met de komst van de poortwachter wordt strenger gescreend en krijgen enkel de mensen die er recht op hebben een uitkering. Door duidelijke regelgeving en procedures bestaat minder onduidelijkheid, de vraag of en waarop een beroep op kan worden gedaan is redelijk eenduidig te beantwoorden. De vraag is of een dergelijke constructie de stijgende kosten en het stijgende gebruik van de zorg en sociale zekerheid kan remmen. Is het huidige systeem niet te lastig ingericht? Kan dit verbeterd worden en kan er hiermee wellicht nog een bezuinigingsslag gemaakt worden? Sociaal Bestek nummer 2, februari 2012

  Lees meer
 • Nieuwe verhoudingen: wie zorgt voor wie?

  Het bestuursakkoord over de Wet Werken naar Vermogen maakt duidelijk dat het Rijk zich verder terugtrekt. Men gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van burgers om zichzelf te kunnen redden in de maatschappij en het vertrouwen in de lagere overheden om in de uitvoering daar vorm aan te geven. Forse bezuinigingen worden zo doorgevoerd op de bijstand, de dienstverlening voor werkzoekenden en de zorg voor hulpbehoevenden in de samenleving. Sociaal Bestek nummer 10, oktober 2011

  Lees meer