Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor debat

Nieuws & Publicaties

 • Terugblik NGSZ-bijeenkomst Commissie Regulering van werk op 8 april 2019

  In een bomvol Petit-Café De Resident bij het ministerie van SZW gingen we met elkaar in gesprek over en met de Commissie Regulering van werk. De heer Hans Borstlap, voorzitter van de commissie, heeft de opdracht en aanpak van de commissie toegelicht.

  Lees meer
 • Social Impact Bond maakt belofte niet waar

  De Social Impact Bond (SIB) staat volop in de belangstelling. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid riep onlangs bijvoorbeeld op tot een verdere uitrol van SIB’s. Maar hoe realistisch is het eigenlijk dat SIB’s complexe maatschappelijke problemen op kunnen lossen?

  Lees meer
 • Terugblik NGSZ bijeenkomst Social Impact Bonds op woensdag 30 januari 2019

  In de fraaie, inclusieve omgeving van Petit-Café De Resident in de hal van het ministerie van SZW vond 30 januari jl. het eerste NGSZ-Café plaats. We spraken met elkaar over Social Impact Bonds (SIB’s).

  Lees meer
 • Datum NGSZ bijeenkomsten in 2019

  Graag delen wij onze plannen voor 2019 met u. We bieden weer een reeks mooie bijeenkomsten en nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een goed gesprek over interessante en relevante onderwerpen.

  Lees meer
 • Terugblik debat 3 september 2018 over Platformwerk

  Marjolein ten Hoonte trapte af met goed nieuws: de volgende bijeenkomst van NGSZ zal plaatsvinden in het Petit Café, beneden in de hal van het Ministerie van SZW. Daarna schetste Martijn Arets, internationaal platform expert, de opkomst van platformen, de verschillende verschijningsvormen, dilemma’s en kansen.

  Lees meer
 • Onderzoek SEO ‘De opkomst en groei van de kluseconomie in Nederland’

  Recent is het door SEO in opdracht van het Ministerie van SZW uitgevoerde onderzoek ‘De opkomst en groei van de kluseconomie in Nederland’ gepubliceerd. Dit onderzoek geeft een overzicht van de omvang, aard en potentie van het werken via platforms in Nederland. Ook de gevolgen op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit zijn hierin opgenomen.

  Lees meer
 • Nieuwsbrief Martijn Arets, internationaal platformexpert

  Martijn Arets is internationaal platformexpert. Wekelijks deelt hij 5 interessante artikelen die de week daarvoor zijn gepubliceerd in zijn wekelijkse nieuwsbrief. Ieder artikel voorziet hij van zijn persoonlijke analyse en commentaar. Via zijn website kunt u de nieuwsbrief aanvragen.

  Lees meer
 • Terugblik debat 'Discriminatie op de arbeidsmark' 7 mei 2018

  Het onderwerp ‘Discriminatie op de arbeidsmarkt’ is actueel en urgent. Dat bleek wel uit de goedgevulde zaal en de royale bijdragen aan het debat.

  Lees meer
 • Bijeenkomst ‘Platformwerk’ op 3 september gratis toegankelijk voor studenten

  Op maandag 3 september organiseert NGSZ van 16.00 tot 18.00 uur bij het Ministerie van SZW in Den Haag een debat over ‘Platformwerk’ met inleidingen van een drietal experts.

  Lees meer
 • NGSZ in 2018: jong en vernieuwd

  Op 8 februari 2018 heeft het bestuur de vernieuwde koers van NGSZ vastgesteld. Het Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid, is niet nieuw. Integendeel, het is ruim 36 jaar jong.

  Lees meer
 • Terugblik debat 27 november 2017

  De crisis op de arbeidsmarkt is voorbij maar er is nog steeds sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Rob Witjes van het UWV praatte de aanwezigen bij over nieuwe uitdagingen zoals robotisering, de groeiende tweedeling, de effecten van vergrijzing, veranderende beroepen en solliciteren anno 2017.

  Lees meer
 • Terugblik debat 12 juni 2017

  In het afgelopen decennium is steeds voelbaarder geworden dat veel zekerheden die vroeger als zekerheid golden, dat niet meer zijn, of niet meer als zodanig beleefd worden.

  Lees meer
 • EISS Conference

  Devolution and Decentralisation of Social Security in Europe: Dismantling the Welfare State or a Democratic Promise for the Future?

  Lees meer
 • Publicatie: Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst

  Mensen worden steeds onzekerder over hun toekomst, en blijkbaar geeft het bestaande systeem van sociale zekerheid onvoldoende geruststelling. Dat was ooit anders. In de twintigste eeuw was het stelsel het toonbeeld van maatschappelijke stabiliteit en fatsoen. Vanaf eind jaren negentig dienden zich echter twee nieuwe problemen aan, waarop vooralsnog geen goed antwoord is gevonden. Bron: Amsterdam University Press

  Lees meer
 • NGSZ debat ‘Van afhankelijkheid naar gelijkwaardigheid’

  Wat zijn algemeen maatschappelijke ontwikkelingen als het gaat om uitruil tussen burgers en de overheid? Hoe kunnen we van een afhankelijke naar een gelijkwaardige samenleving en rolverdeling? Wat zijn basiszekerheden die door de overheid moeten worden verschaft en wat lossen we onderling met elkaar op? Een goede opleiding, gezondheid, werk en een vitaal netwerk zijn de beste sociale verzekering die er is. Naast een flinke dosis geluk.

  Lees meer
 • Persbericht NGSZ: Marjolein ten Hoonte nieuwe voorzitter NGSZ

  Tilburg, 27 oktober 2016 – Marjolein ten Hoonte is de nieuwe voorzitter van het Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid (NGSZ). NGSZ is een onafhankelijk platform voor debat over actuele vraagstukken in sociale zekerheid, zorg en arbeidsmarkt. Met haar benoeming gaat het platform een nieuwe fase in, in een tijd waarin de vraagstukken over de wijze waarop we onze sociale zekerheden organiseren meer dan ooit actueel zijn.

  Lees meer
 • Re-integratie-onderzoek ‘Fit or unfit’ / NGSZ debat 24 juni

  In een evaluatieonderzoek naar theorie en praktijk van re-integratie is voor groepen op grote afstand van de arbeidsmarkt een aantal gezamenlijke kenmerken van meer succesvolle toeleiding naar werk geïdentificeerd. Een werkgeversgerichte aanpak is daarbij noodzakelijk. Hoe geef je zo’n aanpak vorm in de praktijk? Sociaal Bestek juni/juli 2015

  Lees meer
 • Artikel NGSZ-bijeenkomst 20 juni in Loopbaanvisie

  Wil Nederland uit de crisis komen, dan moeten beleidsmakers en onderzoekers dichter bij de praktijk van alledag van werkgevers en werkzoekenden gaan staan. Dat is de conclusie van de Op-weg-naar-huis-bijeenkomst op 20 juni. De bijeenkomst van het Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid had als thema: Aanpak werkloosheid: hervorming of stilstand? LoopbaanVisie nummer 4, 2013

 • Aanpak werkloosheid: hervorming of stilstand?

  Nederland verkeert nog volop in een crisis. De werkloosheid stijgt tot recordhoogten en de kans om snel weer aan de slag te komen, lijkt steeds kleiner te worden. Hoe moet de overheid daar nu mee omgaan? Op 20 juni jl. organiseerde het NGSZ een Op-Weg-Naar-Huis bijeenkomst over dit thema:'Aanpak werkloosheid: hervorming of stilstand?' Sociaal Bestek augustus/september 2013

 • De poortwachter: casemanager van sociale zekerheid en zorg

  De poortwachterconstructie heeft in de sociale zekerheid het systeem aardig veranderd. Met de komst van de poortwachter wordt strenger gescreend en krijgen enkel de mensen die er recht op hebben een uitkering. Door duidelijke regelgeving en procedures bestaat minder onduidelijkheid, de vraag of en waarop een beroep op kan worden gedaan is redelijk eenduidig te beantwoorden. De vraag is of een dergelijke constructie de stijgende kosten en het stijgende gebruik van de zorg en sociale zekerheid kan remmen. Is het huidige systeem niet te lastig ingericht? Kan dit verbeterd worden en kan er hiermee wellicht nog een bezuinigingsslag gemaakt worden? Sociaal Bestek nummer 2, februari 2012

  Lees meer
 • Nieuwe verhoudingen: wie zorgt voor wie?

  Het bestuursakkoord over de Wet Werken naar Vermogen maakt duidelijk dat het Rijk zich verder terugtrekt. Men gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van burgers om zichzelf te kunnen redden in de maatschappij en het vertrouwen in de lagere overheden om in de uitvoering daar vorm aan te geven. Forse bezuinigingen worden zo doorgevoerd op de bijstand, de dienstverlening voor werkzoekenden en de zorg voor hulpbehoevenden in de samenleving. Sociaal Bestek nummer 10, oktober 2011

  Lees meer