Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Terugblik Mini-Masterclass: Marjolein ten Hoonte in gesprek met prof. dr. Karen van Oudenhoven-van der Zee

Er is veel talent met een migratieachtergrond, ook met een HBO- of universitaire opleiding. Desondanks zien we deze mensen nog onvoldoende terug in hogere (leidinggevende) posities. Organisaties zetten allerlei instrumenten in om de diversiteit te vergroten en de positie van multicultureel talent op de arbeidsmarkt te verbeteren. Hoe komt het dat dit onvoldoende rendeert? Marjolein ten Hoonte (voorzitter NGSZ) ging op maandag 13 juni hierover in gesprek met Karen van Oudenhoven-van der Zee, hoogleraar Interculturele Competenties bij de VU Amsterdam.

Tijdens een digitale Mini-Masterclass deelde Karen de laatste inzichten uit het onderzoeksprogramma Meer Kleur aan de Top dat in samenspraak met een aantal organisaties is uitgevoerd. Voor een actieve inzet op culturele diversiteit worden drie perspectieven gehanteerd: eerlijkheid en rechtvaardigheid, toegang en legitimiteit en wederzijds leren. In organisaties worden deze perspectieven door elkaar gebruikt. Het perspectief van wederzijds leren werkt het beste voor een effectief diversiteitsbeleid. Een belangrijke succesfactor is inclusief leiderschap. Daarmee zet de leiding de ‘stip aan de horizon’, wordt verbondenheid gecreëerd, verschillen opgezocht en juist gewaardeerd. Diversiteit is dan geborgd in de lijn en dagelijkse werkwijze. Op dit moment ziet Karen echter dat diversiteit in organisaties vooral wordt georganiseerd in afzonderlijke programma’s en ondersteunende onderdelen op afstand van de lijn. Een andere belangrijke succesfactor is culturele veerkracht van medewerkers: de competentie om goed te kunnen omgaan met de onzekerheid die diversiteit oproept en een geneigdheid tot exploratie van de kansen die de verschillende perspectieven opleveren voor het team.

Aan het einde van het gesprek deelden Marjolein en Karen nog een aantal persoonlijke lees- en luistertips over diversiteit:

De Mini-Masterclass is hier terug te zien.

Deze bijeenkomst werd technisch gefaciliteerd door MR. in opleidingen:Terug naar overzicht