Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Terugblik Mini-Masterclass 31 maart 2021

Mini-Masterclass over Corona en ongelijkheid

Op 31 maart vond een informatief en inspirerend gesprek plaats tussen Debby Lanser (Sectorhoofd macro-analyse CPB) en Pieter Hasekamp (directeur CPB) over corona en ongelijkheid. Zij namen een grote groep deelnemers mee in de cijfers en gaven daar duiding aan. Zo lieten zij zien dat ongelijkheid zich al vroeg in het leven manifesteert en dat deze kansenongelijkheid bepalend is voor de positie en kansen in het verdere leven. Corona versterkt dit effect. Deze ongelijkheid werd op verschillende dimensies zoals type contract, leeftijd, opleiding en culturele achtergrond onderbouwd.
Op dezelfde dag werd ook de nieuwe raming van het CPB naar buiten gebracht waaruit blijkt dat de economie grote veerkracht laat zien tijdens deze crisis. Verder werd gepleit voor het vervangen van het steunbeleid aan ondernemers door herstelbeleid voor onder meer jongeren en lager opgeleiden.
De deelnemers toonden zich zeer betrokken en via de chat kwamen veel vragen.

De masterclass is hier terug te zien.

De raming is hier terug te vinden.

Deze bijeenkomst werd technisch gefaciliteerd door MR. in opleidingen:Terug naar overzicht