Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

NGSZ in 2018: jong en vernieuwd

Op 8 februari 2018 heeft het bestuur de vernieuwde koers van NGSZ vastgesteld. Het Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid, is niet nieuw. Integendeel, het is ruim 36 jaar jong. Juist in deze tijden waarin verandering de constante is geworden en mensen zoeken naar nieuwe zekerheden, is het debat hierover relevanter dan ooit. Niet alleen voor de huidige generatie werkenden, maar ook voor jongeren en de generaties daarna. Wat zijn hun vragen? Wat vinden zij belangrijk? Daarom betrekken we jongeren nadrukkelijk bij het debat en geven hen een stem. Samen verkennen we de issues voor de komende jaren en voeren hierover pittige debatten. Met frisse, nieuwe meningen, inzichten uit de wetenschap en input uit de praktijk.
NGSZ organiseert in 2018 minimaal drie zogenaamde Op-Weg-Naar-Huis bijeenkomsten. Inspirerende sprekers laten hun licht schijnen over actuele thema’s en geven een aanzet voor het debat.
In 2018 gaan we het in ieder geval hebben over ‘Discriminatie op de arbeidsmarkt’ en over de ‘Platformeconomie’.Terug naar overzicht