Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Datum NGSZ bijeenkomsten in 2019

Graag delen wij onze plannen voor 2019 met u. We bieden weer een reeks mooie bijeenkomsten en nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een goed gesprek over interessante en relevante onderwerpen. De bijeenkomsten worden altijd afgetrapt met prikkelende en informatieve bijdragen van enkele experts. Daarnaast is er veel ruimte voor dialoog. In Petit Café ‘De Resident’ in de hal van het ministerie van SZW hebben we de perfecte locatie gevonden om over een breed scala van onderwerpen in een open setting met elkaar van gedachten te wisselen.

Allereerst vindt op woensdag 30 januari 2019 de bijeenkomst plaats over Social Impact Bonds waarbij privaat geld wordt ingezet om maatschappelijke doelstellingen te behalen. Wat is de toegevoegde maatschappelijke waarde hiervan, wanneer werkt het en wat zijn kritische kanttekeningen? Het komt allemaal voorbij op 30 januari a.s.
Wanneer u zich nog niet heeft aangemeld, vindt u hier alle relevante informatie. Neemt u ook gerust een collega of relatie mee naar deze bijeenkomst.

Daarnaast hebben we een jaarplanning 2019 gemaakt die voorziet in nog drie andere NGSZ bijeenkomsten in de loop van het jaar. Het betreft de volgende data:

  • Maandag 8 april van 16.00 tot 18.00 uur
  • Medio september
  • Woensdag 11 december van 16.00 tot 18.00 uur

De thema’s van deze bijeenkomsten worden nog bekend gemaakt. De locatie van de bijeenkomsten zal het gehele jaar Petit Café ‘De Resident’ in het ministerie van SZW zijn.

Graag wijzen wij u erop dat wanneer u een persoonlijk lidmaatschap heeft, werkzaam bent bij een organisatie die zich als partner aan NGSZ heeft verbonden of student bent, u gratis kunt deelnemen aan de bijeenkomsten van NGSZ.

Wij wensen u fijne feestdagen en graag tot ziens in 2019!Terug naar overzicht