Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Terugblik Mini-Masterclass over Van Werk Naar Werk

Op 30 november 2021 ging Marjolein ten Hoonte (directeur Arbeidsmarkt en MVO bij Randstad) in gesprek met Irmgard Borghouts en Charissa Freese (hoogleraren bijzondere leerstoel HRM en Sociale Zekerheid bij Tilburg University) over het bevorderen en faciliteren van transities op een inclusieve arbeidsmarkt.

Er werd afgetrapt met een heldere schets van de huidige arbeidsmarkt waarin tegelijkertijd sprake is van schaarste en overvloed en onder meer flexibele contracten leiden tot ongelijkheid. Ook de scheiding tussen HR en sociale zekerheid heeft een negatieve invloed op met name kwetsbare groepen.

Borghouts en Freese bepleitten een benadering waarbij het begrip van werk naar werk een veel bredere invulling krijgt, waaronder ook bijvoorbeeld van school naar werk, van opdracht naar opdracht en van inactiviteit naar werk vallen. Daarbij draait het om werkzekerheid in plaats van baanzekerheid. Op organisatieniveau vraagt dit om proactief loopbaanbeleid en strategisch HRM waar naast organisatieprestaties, ook welzijn en sociale legitimiteit worden meegewogen.

Zij introduceerden het Transitioneel Inclusief Arbeidsmarkt model dat is gebaseerd op een integrale benadering van HRM en sociale zekerheid. Onderbouwd met inzichten vanuit de wetenschap op de verschillende soorten transities en met een praktische vertaalslag naar de praktijk binnen organisaties. Dit wordt verder uitgewerkt met experimenten in de academische werkplaats waarin wetenschap, publieke en private organisaties samen toewerken naar een nieuwe structuur om binnen 8 tot 10 jaar van werk naar werk écht werkend te krijgen.

De afsluitende oproep aan alle werkgevers om stages beschikbaar te stellen en zo de transitie van scholieren en studenten naar werk te realiseren is een stap op weg naar de realisatie van een transitionele arbeidsmarkt.

De masterclass is hier terug te zien.

Deze bijeenkomst werd technisch gefaciliteerd door MR. in opleidingen:Terug naar overzicht