Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

NISZ-webinar - Digitalisering in de publieke dienstverlening

Graag nodigt het Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid (NISZ) u uit voor de NISZ-webinar over ‘Digitalisering in de publieke dienstverlening’.

In de media is de laatste tijd ruim aandacht geweest voor de inzet van algoritmen voor het opsporen van onregelmatigheden, maar algoritmen worden door de overheden niet alleen ingezet om onregelmatigheden aan het licht te krijgen. Er wordt in de afgelopen jaren volop geëxperimenteerd met e-dienstverlening door de overheid. Deze ontwikkeling is door de coronacrisis in een stroomversnelling geraakt. In dit webinar gaan we na wat de gevolgen zijn van digitalisering voor het nemen van beslissingen en het verlenen van maatwerk? Wat zijn bijvoorbeeld de (rechtstatelijke) risico’s van de verschuiving van de discretionaire ruimte van traditionele beslisambtenaren (street level bureaucrats) naar systeemontwikkelaars, data professionals en artificiële intelligentie? En in hoeverre worden burgers uitgesloten van publieke dienstverlening als gevolg van verdergaande digitalisering?

Deze bijeenkomst is vrij toegankelijk, dit betekent dat u de uitnodiging (indien gewenst) kunt verspreiden in uw netwerk. NISZ hoopt u op 21 oktober digitaal te mogen begroeten.Terug naar overzicht