Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Terugblik debat 27 november 2017

Het probleemoplossend vermogen van de gemeenschap

Van consument naar producent van de eigen sociale zekerheid

Debat 27 november 2017

De crisis op de arbeidsmarkt is voorbij maar er is nog steeds sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Rob Witjes van het UWV praatte de aanwezigen bij over nieuwe uitdagingen zoals robotisering, de groeiende tweedeling, de effecten van vergrijzing, veranderende beroepen en solliciteren anno 2017. Jeroen den Uyl, partner bij Twynstra & Gudde en auteur van het boek ‘Powerswitch naar een vitale samenleving’ prikkelde ons om na te denken over andere oplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen. Hij gelooft sterk in de kracht van gemeenschappen en in wederkerigheid. Op deze manier vullen mensen onderling hun sociale zekerheid in. Aansluitend werd hierover gedebatteerd met de zaal.Terug naar overzicht