Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Terugblik bijeenkomst NGSZ - maandag 20 november 2023

Terugblik bijeenkomst NGSZ – ‘Toekomst van werk en ziekte’

Op 20 november 2023 was NGSZ te gast bij het Verbond van Verzekeraars in Den Haag voor de Algemene Ledenvergadering en de bijeenkomst ‘Toekomst van werk en ziekte’.

Roos Vermeij, voorzitter van de commissie Octas (Onafhankelijke Commissie Toekomstbestendigheid ArbeidsongeschiktheidsStelsel), presenteerde de probleemanalyse van het recent opgeleverde tussenrapport. Roos Vermeij was Tweede Kamerlid voor de PvdA en hield zich bezig met onder andere sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. Vermeij is op dit moment directeur van de nationale LLO-Katalysator (Leven Lang Ontwikkelen).

De onafhankelijke commissie Octas is divers samengesteld en adviseert het kabinet over een stelsel voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. In een korte presentatie lichtte Roos Vermeij de problemen toe die er op dit moment spelen binnen het arbeidsongeschiktheidsstelsel. Dit stelsel staat onder druk, onder andere door een tekort aan verzekeringsartsen die beoordelen hoe ziek of arbeidsongeschiktheid een werknemer is die een WIA-uitkering wil. Het is de vraag hoe het stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid betaalbaar, uitvoerbaar en uitlegbaar gemaakt kan worden.

De belangrijkste conclusies uit de probleemanalyse zijn in deze video samengevat: https://youtu.be/j6YyJRGcIAo?si=w8dD2hDKbsrIaCVN

Aansluitend was er volop ruimte voor vragen en opmerkingen uit het publiek. Het was duidelijk te merken dat het onderwerp leeft onder de deelnemers en er vanuit veel verschillende perspectieven naar gekeken kan worden. Gelukkig kon de discussie na afloop van het officiële deel van de bijeenkomst worden voortgezet onder het genot van een drankje en hapje.

Begin 2024 wordt het eindrapport van de commissie Octas verwacht waarin verschillende oplossingsrichtingen verkend worden voor de fundamentele, structurele knelpunten die in het huidige stelsel bestaan. NGSZ zal daarom komend jaar een vervolgbijeenkomst over dit onderwerp organiseren.

Heeft u zelf een idee of suggestie voor oplossingen? U kunt contact opnemen met de commissie Octas via mail: postbusoctas@minszw.nlTerug naar overzicht