Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

NISZ-webinar over ‘Effecten van de Covid19-pandemie op sociaaleconomisch kwetsbare groepen’

Webinar ‘Effecten van de Covid19-pandemie op sociaal economisch kwetsbare groepen’

In dit webinar geeft Godfried Engbersen (hoogleraar sociologie aan de EUR en lid WRR) een inkijk in de problematiek van verschillende kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt die getroffen worden door de Covid19-pandemie. Daarbij wordt ook ingegaan op de mate waarop dit het gebruik van sociale zekerheid, waaronder werkloosheids- en bijstandsuitkeringen, op korte en lange termijn verandert. Engbersen heeft als voorzitter van de Denktank Coronacrisis meegeschreven aan het SER-rapport “Neem iedereen mee: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt”, een rapport dat inzicht geeft in de risico’s waarmee de meest kwetsbare groepen van de Nederlandse samenleving gedurende de Covid19-pandemie geconfronteerd worden. Anja Eleveld (universitair docent aan de VU) geeft een korte reflectie op de bijdrage van Engbersen. Ze gaat daarbij in op de optie van basisbanen als gedeeltelijke oplossing voor de inkomensval van kwetsbare groepen. Het programma wordt voorgezeten door Romke van der Veen (voorzitter van het NISZ en hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam).

Klik hier om naar de website van NISZ te gaan voor de volledige uitnodiging en het programma.


https://nisz.nl/events/nisz-webinar-over-effecten-van-de-covid19-pandemie-op-sociaaleconomisch-kwetsbare-groepen-2/
Terug naar overzicht