Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Publicatie: Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst

Mensen worden steeds onzekerder over hun toekomst, en blijkbaar geeft het bestaande systeem van sociale zekerheid onvoldoende geruststelling. Dat was ooit anders. In de twintigste eeuw was het stelsel het toonbeeld van maatschappelijke stabiliteit en fatsoen. Vanaf eind jaren negentig dienden zich echter twee nieuwe problemen aan, waarop vooralsnog geen goed antwoord is gevonden. Allereerst de ontwikkelingen in de economie: internationalisering, automatisering en flexibilisering hadden grote consequenties voor de verhouding tussen werkgevers en werknemers en de inrichting van arbeidsorganisaties, en daarmee ook voor de sociale zekerheid. Bovendien gingen burgers het afgelopen decennium vaker voelen dat traditionele arrangementen wegvielen. Steeds meer mensen begonnen zich onzeker te voelen over hun toekomst en het stelsel van sociale zekerheid was voor hen niet meer een afdoende antwoord. Wat betekenen deze verschuivingen en nieuwe onzekerheden voor de toekomst van de sociale zekerheid.
In deze bundel onder redactie van Peter van Lieshout presenteren dertien auteurs, waaronder NGSZ bestuurslid Olaf van Vliet, hun visie op de toekomst van de sociale zekerheid.


Bron: Amsterdam University Press
Terug naar overzicht