Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Terugblik NGSZ-bijeenkomst Commissie Regulering van werk op 8 april 2019

In een bomvol Petit-Café De Resident bij het ministerie van SZW gingen we met elkaar in gesprek over en met de Commissie Regulering van werk. De heer Hans Borstlap, voorzitter van de commissie, heeft de opdracht en aanpak van de commissie toegelicht. In aanloop naar de eerste tussenrapportage ligt de nadruk op het maken van een grondige analyse en het bepalen van de uitgangspunten. Daarbij wordt gestreefd naar een systeem dat kan meebewegen met de tijd, met aandacht voor bescherming en met ruimte in de vormgeving. Aansluitend was er ruim de gelegenheid om vragen te stellen over de aanpak en input uit de praktijk mee te geven aan de Commissie Regulering van werk. Genoeg stof tot nadenken en om met een hapje en drankje met elkaar over door te praten.

Op woensdag 19 juni opent het NGSZ-Café weer haar deuren. We gaan het dan hebben over de nieuwe Jobs Strategy ‘More and better jobs’ van de OECD. Reserveert u deze datum dus alvast in uw agenda; meer informatie volgt spoedig.Terug naar overzicht