Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Re-integratie-onderzoek ‘Fit or unfit’ / NGSZ debat 24 juni

Woensdag 24 juni organiseerde NGSZ het debat ‘Re-integratie: van afvoerputje naar succesbeleid’ over de praktijk van de re-integratiedienstverlening. Els Sol (Onderzoeker bij het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS) Universiteit van Amsterdam) hield een inleiding over de uitkomsten van het recent uitgevoerde onderzoeksprogramma ‘Fit or Unfit: theorie en praktijk van re-integratie‘ gevolgd door een inleiding van Yvonne Wijnands (Hoofd Specifieke Participatievoorzieningen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Daarna werden de visies van betrokkenen uit de zaal met elkaar gedeeld; werkgeversbetrokkenheid in re-integratie. Opdrachtgevers, opleiders van klantmanagers en consulenten, zorgverzekeraar, wetenschappers en publiek en private uitvoerders gingen met elkaar en met de overige aanwezigen in discussie over hoe zij dit nieuwe beleid daadwerkelijk in de praktijk vormgeven en waar ze tegenaan lopen.


Sociaal Bestek juni/juli 2015
Terug naar overzicht