Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Studiemiddag NISZ: Burgers in de knel door bestuurlijke procedures en overheidsvorderingen?

Bij de uitvoering van wetten en regelingen gaat het vaak goed, maar helaas niet altijd. Regels kunnen te hard uitpakken en daardoor komen burgers in de knel. Dit kan leiden tot schrijnende persoonlijke situaties en veel individueel leed. Hoog tijd om tijdens de volgende studiemiddag aandacht te besteden aan de bestuurlijke procedures in de socialezekerheidswetgeving (UWV wetten, de Participatiewet en de Wmo) die soms leiden tot oplopende overheidsvorderingen.

Klik hier voor de uitnodiging en het volledige programma.

Datum: Woensdag 24 november 2021 van 14:45 – 17.15 uur
Plaats: SER, Bezuidenhoutseweg 60 in Den Haag


https://nisz.nl/
Terug naar overzicht