Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Terugblik Mini-Masterclass over arbeidsmarkttekorten in de zorg

Op 15 juni verkenden Margaretha Buurman (hoofd Kenniscentrum bij UWV) en Xander Koolman (professor en hoofd sectie gezondheidseconomie bij de VU) oorzaken en oplossingsrichtingen voor de personeelstekorten in de zorg, met name in de VVT. In de verpleeg- en verzorgingstehuizen, de gehandicaptenzorg en de thuiszorg worden in 2022 immers al 38.000-44.000 vacatures verwacht en wordt een verdere stijging voorzien.

Zij namen de deelnemers mee in de cijfers en gaven daar duiding aan. Er was veel aandacht voor de beloning en de intrinsieke motivatie van de zorgmedewerkers. Xander Koolman pleitte onder meer voor het aanboren van een groter arbeidsaanbod door een nieuw soort PGB te introduceren. Ook taakdifferentiatie en het weghalen van organisatorische en administratieve taken bij de zorgprofessional kan helpen om de instroom te verhogen en de uitstroom tegen te gaan. Goed leiderschap in zorginstellingen is cruciaal. Daarnaast zien we ook voorbeelden van ‘systemische aanpassingen’. Uiteindelijk draait het om de balans en de politieke keuzes die worden gemaakt in de driehoek betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg.

De masterclass is hier terug te zien.

Deze bijeenkomst werd technisch gefaciliteerd door MR. in opleidingen:Terug naar overzicht