Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Terugblik NGSZ bijeenkomst 'Good jobs for all' op 11 september 2019

Afgelopen woensdag 11 september stond het NGSZ-Café weer op de agenda. In een goedgevuld Petit-Café De Resident bij het ministerie van SZW bekeken we Nederland vanuit een internationaal perspectief. Stefan Thewissen, econoom bij de OECD in Parijs, ging in op de nieuwe Jobs Strategy waarin het stimuleren van inclusieve groei en welzijn en waarin de OESO-landen met elkaar worden vergeleken, gevolgd door gerichte adviezen. Hij sprak over de relatie tussen flexibiliteit en kwaliteit en over inclusiviteit als prioriteit. Er is sprake van dualiteit op de arbeidsmarkt; het aantal zzp’ers en tijdelijke contracten is in Nederland uitzonderlijk hoog. Het gaat niet zozeer over inkomensongelijkheid maar vooral over kansenongelijkheid. Stefan bepleitte een meer gelijke fiscale behandeling van werknemers en zzp’ers. Ook het percentage deeltijdwerkers is in Nederland extreem hoog. Dat leidt tot een ‘gendergap’ waarbij ook de risico’s en de onderliggende culturele en institutionele oorzaken werden besproken.

Aansluitend was er ruim de gelegenheid om vragen te stellen en met een hapje en drankje met elkaar hier over door te praten.

De presentatie kunt u hier terugvinden

Op woensdag 11 december opent het NGSZ-Café weer haar deuren. Reserveer deze datum dus alvast in uw agenda; meer informatie volgt spoedig.Terug naar overzicht