Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Bijeenkomst NGSZ en NISZ: De balans tussen beschermen en actief meedoen

Het Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid (NGSZ) heeft voor de organisatie van deze bijeenkomst de krachten gebundeld met het Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid (NISZ). Samen nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op donderdag 5 oktober 2023.

De komende Tweede Kamerverkiezingen en de vorming daarna van een nieuwe regering met nieuw beleid vormen een passend moment om stil te staan bij de toekomst van het sociale zekerheidsstelsel. Dat is voor veel mensen veel te ingewikkeld, zowel voor uitkeringsgerechtigden, werkenden als ondernemers en uitvoerders. Hoe kan het anders en beter? Het recente rapport van het IBO ”Vereenvoudiging sociale zekerheid” laat zien dat de complexiteit van het stelsel ligt aan de stapeling van regelingen, veel en onduidelijke voorwaarden, de verspreide uitvoering over meerdere organisatie en de dienstverlening die op afstand staat. Vereenvoudiging roept echter veel vragen op, zoals de vraag welke balans willen we tussen beschermen en meedoen? Zo roepen voorstellen gericht op contractneutrale sociale zekerheid de vraag op wat dit betekent voor de activering en het actief meedoen van werkenden en uitkeringsgerechtigden, maar ook wat dit betekent voor de inkomensbescherming en de bestaanszekerheid van deze groepen. Deze spanning tussen beschermen en activeren speelt ook bij de vaststelling van het gewenste of noodzakelijke sociaal minimum. De commissie sociaal minimum koppelt daarom aanpassingen aan de hoogte van het sociaal minimum nadrukkelijk aan het voeren van een activerend beleid.

In deze bijeenkomst gaat Irmgard Borghouts (bijzonder hoogleraar HRM en Sociale Zekerheid, Tilburg University) in op activering en meedoen van werkenden en uitkeringsgerechtigden en buigt Godfried Engbersen (hoogleraar Algemene sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam; voorzitter Commissie sociaal minimum) zich over sociale bescherming. Referenten Judith Duveen (directeur Werkbedrijf UWV) en Nardy Beckers (gemeentesecretaris Horst aan de Maas) reageren op hun betoog.

De bijeenkomst wordt voorgezeten door: Marjolein ten Hoonte (voorzitter NGSZ; directeur Arbeidsmarkt en MVO bij Randstad) en Romke van der Veen (voorzitter NISZ; hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid SER).

We verwachten een divers publiek; jong en ervaren, vanuit publiek en privaat en met inzichten vanuit beleid, wetenschap en praktijk. Er is ruim de gelegenheid om vragen te stellen en uw ideeën te laten horen.

Datum, tijdstip en locatie
Donderdag 5 oktober 2023
15.00 - 17.00 uur

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Muzenzaal
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

Programma
14:45 uur Ontvangst
15:00 uur Start programma in de Muzenzaal
15:50 uur Pauze
16:05 uur Hervatting programma
17:00 uur Borrel

Kosten voor deelname
Leden van NGSZ en NISZ: gratis
Niet leden: € 50,-

Aanmelden

Leden
Leden van NGSZ en NISZ hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Bent u lid maar hebt u geen uitnodiging ontvangen? Klik dan hier zodat wij u alsnog een uitnodiging kunnen sturen.

Niet-leden
Bent u geen lid van NGSZ of NISZ maar wilt u graag deelnemen? Klik dan hier zodat wij u een uitnodiging kunnen sturen.Terug naar overzicht