Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Onderzoek SEO ‘De opkomst en groei van de kluseconomie in Nederland’

Recent is het door SEO in opdracht van het Ministerie van SZW uitgevoerde onderzoek ‘De opkomst en groei van de kluseconomie in Nederland’ gepubliceerd. Dit onderzoek geeft een overzicht van de omvang, aard en potentie van het werken via platforms in Nederland. Ook de gevolgen op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit zijn hierin opgenomen.

Op maandag 3 september verzorgt Bas ter Weel, directeur van SEO, een inleidende presentatie op het NGSZ-debat over platformwerk. Aanmelden is nog mogelijk.Terug naar overzicht