Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Bijeenkomst Platformwerk
Algemeen

Belang, kansen en risico’s van werken via platforms

Maaltijdbezorgers, taxichauffeurs en schoonmakers zijn bekende voorbeelden van beroepen die steeds vaker worden uitgevoerd via bemiddeling van digitale platforms. Er is sprake van een toename aan werk in de platformeconomie, ook van zogenaamde ‘kluswerkers’. Hoe ziet deze groep er kwantitatief en kwalitatief uit? Wat is de economische bijdrage en waar zit de potentie? Platforms zijn anders ingericht dan klassieke arbeidsorganisaties. Wat voor consequenties heeft dit voor de inhoud van en de toegang tot het werk en de juridische positie van de ‘platformwerkers’?

Op maandag 3 september gaan we het werken via platforms nader verkennen en hierover met elkaar in debat. Met ervaringen van jong en oud vanuit publiek en privaat en met inzichten vanuit wetenschap, politiek en praktijk. Er wordt afgetrapt met drie korte bijdragen van experts vanuit verschillende invalshoeken.

Martijn Arets (internationaal platformexpert) duidt het fenomeen werken in platforms in nationaal en internationaal perspectief. Welke groepen zijn te onderscheiden? Wat zijn voor- en nadelen? Kloppen onze aannames? Zijn blik in de toekomst laat ons de urgentie van het onderwerp zien.

Bas ter Weel (directeur SEO Economisch Onderzoek) presenteert de belangrijkste uitkomsten van het recent verschenen onderzoek ‘De opkomst en groei van de kluseconomie in Nederland’. Hij gaat onder meer in op de omvang, de potentie en de economische betekenis van het werken in platforms.

Mies Westerveld (hoogleraar socialeverzekeringsrecht) verkent met ons de juridische effecten. Hoe zit het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en de fiscaliteit eruit voor deze groep? Daarbij gaat zij in op hoe het anders, beter, ‘zekerder’ zou kunnen. Ook de mogelijke rol van de overheid komt aan bod.

Programma

15.45 uur: Inloop en ontvangst

16.00 uur: Start bijeenkomst

Welkomstwoord door dagvoorzitter Marjolein ten Hoonte
Debat met introducties van:

 • Martijn Arets, internationaal platformexpert en onderzoeker Universiteit van Utrecht
 • Bas ter Weel, directeur SEO Economisch Onderzoek
 • Mies Westerveld, hoogleraar socialeverzekeringsrecht en buitengewoon hoogleraar toegang tot het recht

18.00 uur: Afsluiting met netwerkborrel

Kosten voor deelname

Leden en studenten: gratis (studenten kunnen aanmelden door middel van een e-mail naar ngsz@wispa.nl met daarin de volgende gegevens:

 • naam
 • universiteit
 • e-mailadres

Niet leden: € 85

Aanmelden

Aanmelden kan door middel van een e-mail naar ngsz@wispa.nl met daarin de volgende gegevens:

 • naam
 • organisatie
 • functie
 • e-mailadres
 • facturatiegegevens

Uw aanmelding is definitief zodra u de factuur heeft voldaan en een bevestiging heeft ontvangen.


Terug naar overzicht