Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Persbericht NGSZ: Marjolein ten Hoonte nieuwe voorzitter NGSZ

Tilburg, 27 oktober 2016 – Marjolein ten Hoonte is de nieuwe voorzitter van het Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid (NGSZ). NGSZ is een onafhankelijk platform voor debat over actuele vraagstukken in sociale zekerheid, zorg en arbeidsmarkt. Met haar benoeming gaat het platform een nieuwe fase in, in een tijd waarin de vraagstukken over de wijze waarop we onze sociale zekerheden organiseren meer dan ooit actueel zijn.

Marjolein ten Hoonte volgt Tof Thissen op, die de afgelopen 7 jaar de voorzittersrol met verve heeft vervuld. Met Marjolein ten Hoonte heeft NGSZ een bevlogen nieuwe voorzitter in huis gehaald met hart voor de duurzame inzetbaarheid van de mens en een groot netwerk in de private en publieke sector. Zij stelt in haar dagelijks leven de zoektocht naar een nieuwe definitie van de betekenis van werk in onze samenleving en van de relatie die wij mensen hebben tot ons werk centraal.

Marjolein ten Hoonte over haar nieuwe rol: ‘De grote ontwikkelingen die van invloed zijn op mens en werk maken dat we sociale innovatie een belangrijk thema vinden voor de komende 50 jaar. Arbeidsrelaties en arbeid in zijn algemeenheid zijn aan ontwikkeling onderhevig. Ik kijk er naar uit om vanuit deze rol daar stevige gesprekken met stakeholders en alle geïnteresseerden over te voeren opdat we van betekenis kunnen zijn in de dialoog.’

Het Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid biedt een onafhankelijk platform voor debat over actuele vraagstukken in sociale zekerheid, zorg en arbeidsmarkt. De kracht van NGSZ zit in de interactie tussen wetenschap, beleid en uitvoering. Het netwerk staat garant voor aansprekende inleiders voor de discussiebijeenkomsten die NGSZ organiseert. Leden en andere geïnteresseerden ontmoeten elkaar in een informele setting.Terug naar overzicht