Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Studiemiddag NISZ: Meer ruimte voor de menselijke maat: een sociaaljuridisch perspectief

Datum: Donderdag 15 december 2022 van 14.30-17.15
Locatie: Apollozaal 2, ministerie van SZW, Den Haag
Aanmelden: U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar de secretaris van het NISZ (Iris van Beukering; ivbeukering@nlarbeidsinspectie.nl)

Dit is het tweede deel van het tweeluik dat het NISZ organiseert over de menselijke maat in de sociale zekerheid. De twee staan enigszins op zichzelf. Het is dus niet nodig dat het eerste deel is bijgewoond om deze tweede bijeenkomst te kunnen volgen.

In dit deel gaan we in op juridische grenzen en mogelijkheden om ruimte te geven aan de menselijke maat in de sociale zekerheid. Wat is bijvoorbeeld de rol van grondrechten en van de rechter bij het waarborgen van de menselijke maat en hoe verhoudt de toetsing aan de Grondwet zich tot de toetsing aan het bestuursrechtelijke evenredigheidsbeginsel? Ingrid Leijten zal op deze vragen ingaan. Willemijn Roozendaal zoomt vervolgens specifiek in op de juridische (on)mogelijkheden van het leveren van maatwerk binnen het sociale zekerheidsrecht.

Het juridische perspectief kan evenwel niet los gezien worden van de uitvoering en de kenmerken van de burger die aanspraak maakt op verzekeringen en voorzieningen die zijn geregeld in het socialezekerheidsrecht. Anja Eleveld brengt deze relatie in beeld aan de hand van het analyse model dat is ontwikkeld in het Panteia rapport over hardvochtigheden in sociale zekerheidsregelingen. Het tweeluik wordt afgesloten door Judith van Dongen met een reflectie op de uitvoering in de sociale zekerheid in de praktijk.

Klik hier voor de uitnodiging en het volledige programma.


https://nisz.nl/events
Terug naar overzicht