Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Terugblik digitale dialoogsessie: Een toekomstbestendige arbeidsmarkt is voor iedereen toegankelijk

Op 12 april 2022 gingen Marjolein ten Hoonte (directeur Arbeidsmarkt en MVO bij Randstad) en Tof Thissen (directeur UWV Werkbedrijf) in gesprek met Jacco Vonhof (voorzitter MKB Nederland en ondernemer) en Ton Wilthagen (hoogleraar arbeidsmarkt bij Tilburg University) over hoe we de arbeidsmarkt voor iedereen toegankelijk maken en iedereen kan meedoen. De enorme belangstelling voor de sessie onderstreepte het belang van deze maatschappelijke uitdaging.

Een viertal korte filmpjes gaf een helder en herkenbaar beeld van de groep waar we het over hebben. Gemotiveerde mensen die ondanks de krapte op de arbeidsmarkt niet of pas na veel moeite aan de slag komen. Dienstverlening is vaak afhankelijk gemaakt van het type uitkering. Zonder 'participatievinkje' ontbreekt vaak de benodigde support. De huidige discussies spitsen zich nog te veel toe op de structuur en worden gevoerd vanuit de verschillende belangen. Er is een breed 'akkoord' nodig. Er moeten eenvoudige routes komen via welke vraag en aanbod elkaar weten te vinden. Een systeem dat open is en mensen kansen biedt.

Het praktische advies van Jacco Vonhof is: "Ga in gesprek met deze mensen en ontdek wat ze zelf willen. Daarbij moet werk wel lonen". Of zoals Ton Wilthagen het zei: "Waarom moeten mensen een mooie brief en CV maken, ze zijn van zichzelf al mooi genoeg. Kijk, luister, geef kansen". In een mini-college 'omdenken' opende hij nieuwe perspectieven.

Afsluitend werd geconcludeerd dat we terug moeten naar de bedoeling en de mens centraal stellen om zo voor iedereen die dat wil een route naar werk te openen.

De dialoogsessie is hier terug te zien.

Deze bijeenkomst werd technisch gefaciliteerd door MR. in opleidingen:Terug naar overzicht