Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Terugblik Mini-Masterclasses NGSZ

Recent organiseerde NGSZ twee digitale Mini-Masterclasses volgens de formule ‘In gesprek met…’

De aftrap was op donderdag 25 juni: Olaf van Vliet, hoogleraar Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid (Universiteit Leiden) en tevens bestuurslid NGSZ, ging in gesprek met Ruben Houweling, hoogleraar Arbeidsrecht (Erasmus Universiteit). De huidige crisis legt de zwakheden van het systeem bloot, juist voor flexwerkers en zzp’ers. Hoe bouwen we juist in coronatijd aan een sociaal vangnet? In navolging van het Wetboek van Werk en de commissie Borstlap verkenden zij de mogelijke invulling van een nieuwe sociale zekerheid die voor iedereen toegankelijk is. Ook werd ingegaan op de kosten en maatschappelijke baten van activerend arbeidsmarktbeleid. Het gesprek leidde tot veel interessante vragen en interactie via de chat.

Deze eerste masterclass is hier terug te zien.

De tweede Mini-Masterclass vond plaats op 1 juli: Jurriën Koops, directeur ABU en tevens bestuurslid NGSZ, ging in gesprek met Tof Thissen, directeur UWV Werkbedrijf. Zij trapten af met een schets over de (voorziene) effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarkt. Hoe kunnen we het tij keren en massale werkloosheid voorkomen? Zij pleitten voor een geregisseerde, gezamenlijke aanpak. Door de handen ineen te slaan en publieke en private partijen de krachten te laten bundelen. Maar ook door naar analogie van de zorgsector te starten met triage waarbij werkzoekenden worden opgedeeld in drie stromen en daarvoor gezamenlijk maatwerk te leveren; “Niemand de straat op zonder profiel!”. Bij de invulling zijn experimenten op lokaal niveau nodig en slimme combinaties van leren, coaching en werk. Tot slot werd de oproep gedaan aan de politiek om hiervoor ruimhartig middelen beschikbaar te blijven stellen. Ook deze keer weer werd het gesprek van extra voeding voorzien door de kijkers via de chatfunctie.

Deze tweede masterclass is hier terug te zien.Terug naar overzicht