Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Terugblik debat 3 september 2018 over Platformwerk

Belangen, kansen en risico’s van werken via platforms

Marjolein ten Hoonte trapte af met goed nieuws: de volgende bijeenkomst van NGSZ zal plaatsvinden in het Petit Café, beneden in de hal van het Ministerie van SZW. Daarna schetste Martijn Arets, internationaal platform expert, de opkomst van platformen, de verschillende verschijningsvormen, dilemma’s en kansen. Tot slot stelde hij enkele aannames ter discussie (het is niet nieuw, draait niet alleen om technologie en niet alleen voor bepaalde niches) en wierp een blik in de toekomst van platformen. Vervolgens nam Bas ter Weel, directeur SEO, ons aan de hand van het recent verschenen onderzoek mee in feiten en cijfers over de omvang, potentie en economische betekenis van de kluseconomie. Zo liet hij zien dat het een heterogeen gezelschap is en dat er sprake is van een grote versnippering van werk. Mies Westerveld, hoogleraar socialeverzekeringsrecht, ging in op zaken met betrekking tot de juridische status van platformwerkers. Hoe ziet het er arbeidsrechtelijk uit en hoe organiseren we sociale zekerheid rond platforms; bijvoorbeeld bij arbeidsongevallen? Zij riep op tot een herbezinning van de grondslagen.
Zij leverden samen veel brandstof voor een levendig debat.

Presentaties

Martijn Arets
Bas ter Weel
Mies WesterveldTerug naar overzicht