Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Terugblik debat 12 juni 2017

De nieuwe sociale (on)zekerheid
Op zoek naar de balans tussen solidariteit en individuele verantwoordelijkheid


In het afgelopen decennium is steeds voelbaarder geworden dat veel zekerheden die vroeger als zekerheid golden, dat niet meer zijn, of niet meer als zodanig beleefd worden. Hoe ziet de nieuwe sociale zekerheid eruit? Peter van Lieshout nam de zaal mee in de stappen van verandering in de economie en werkprocessen via structuur van het werk en de arbeidsmarkt tot de impact op de sociale zekerheid. Rosanne Oomkens ging in op de beleving van risico’s en de wijze waarop we risico’s delen. Hoe zit het bij nieuwe vormen van sociale zekerheidstelsels met de balans tussen solidariteit (ofwel collectieve verantwoordelijkheid) en individuele verantwoordelijkheid? Dit bood voldoende stof voor een levendig debat met de aanwezigen.

Klik hier voor de presentatie van Peter van Lieshout

Klik hier voor de presentatie van Rosanne OomkensTerug naar overzicht