Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Terugblik NGSZ-Café 29 januari 2020: ILO 100 jaar: 'Future of Work'

Op 29 januari jl. opende het NGSZ-Café voor het eerst in 2020 haar deuren. In een goedgevuld Petit-Café De Resident bij het ministerie van SZW nam Catelene Passchier, voorzitter van de Internationale Werknemers Groep en Vicevoorzitter van de Beheersraad van de ILO, ons mee in de 100-jarige geschiedenis van de International Labour Organization (ILO). In 1919 is de ILO gestart met 44 lidstaten van de VN, inmiddels zijn 187 landen lid. In deze lange traditie van ‘decent work’ zijn vele verdragen afgesloten en onder meer mijlpalen rond kinderarbeid en vrouwenarbeid behaald. Ook anno 2020 is er nog veel werk te doen. Grote groepen leven mondiaal onder de armoedegrens en de ongelijkheid en onzekerheid zijn toegenomen. Catelene Passchier pleitte voor een mondiaal duurzaam sociaal contract en riep op om de constructies van ‘schjin-zzp’ers’ aan te pakken.

Aansluitend was er de gelegenheid om vragen te stellen en met een hapje en drankje met elkaar over door te praten.

De presentatie van Catelene Passchier kunt u hier downloaden.

Meer informatie over het volgende NGSZ-Café volgt spoedig.Terug naar overzicht