Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Vereniging

NGSZ is een vereniging waarvan (natuurlijke) personen lid kunnen worden die geïnteresseerd zijn in sociale zekerheid. Het richt zich op personen die betrokken zijn bij beleid, onderzoek, uitvoering, advisering en communicatie. Een kleine greep uit het werkveld van onze leden: verzekeraars, onderzoeksbureaus, arbodiensten, reïntegratiebedrijven, adviesbureaus, gemeenten, ministeries en andere (semi-) overheidsorganisaties, opleidingsinstituten, koepelverenigingen, banken en universiteiten.

Minimaal eenmaal per jaar belegt het bestuur een algemene ledenvergadering (ALV) waarin zij verantwoording aflegt aan de leden.