Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Missie

Aan het Nederlands stelsel van sociale zekerheid wordt al meer dan een eeuw gebouwd. Omdat de maatschappij voortdurend aan verandering onderhevig is, zal ook het stelsel van sociale zekerheid in beweging blijven. Er zullen steeds nieuwe vraagstukken opduiken, die om een oplossing vragen. Het Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid (NGSZ) wil daarin een bijdrage leveren. In een onafhankelijke omgeving wordt aan leden van het genootschap (wetenschappers, beleidsmakers en uitvoerders) de gelegenheid geboden zich over alle mogelijke vraagstukken op het snijvlak van sociale zekerheid, zorg en arbeidsmarkt te buigen.

NGSZ doet dit door bijeenkomsten voor leden en andere geïnteresseerden te organiseren en wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en communicatie te bevorderen met als doel multidisciplinaire gedachtewisseling.