Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Bijeenkomst NISZ en NGSZ: Demografie en sociale zekerheid
Algemeen

Het Nederlands Instituut Sociale Zekerheid (NISZ) en het Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid (NGSZ) nodigen u uit voor een bijeenkomst over Demografie en sociale zekerheid.

Sociale zekerheid in een vergrijzende samenleving

Begin dit jaar heeft de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 haar rapport gepresenteerd. Daarin wordt geconcludeerd dat gematigde bevolkingsgroei nodig is voor behoud van de brede welvaart. Er was veel aandacht voor het voorstel om migratie te beperken, maar ook de toenemende vergrijzing heeft een enorme invloed op demografische ontwikkelingen. Wat betekent dit voor de sociale zekerheid in Nederland?

In deze door NISZ en NGSZ georganiseerde bijeenkomst geeft Daniël van Vuuren een toelichting op het rapport vanuit zijn persoonlijke expertise. Daniël van Vuuren was lid van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen. Hij is daarnaast hoogleraar Sociale Zekerheid en Economie aan Tilburg University en hoofd van het cluster Werk en Zekerheid bij SEO Economisch Onderzoek.

We verwachten een divers publiek; jong en ervaren, vanuit publiek en privaat en met inzichten vanuit beleid, wetenschap en praktijk. Er is ruim de gelegenheid voor aanwezigen om vragen te stellen en ideeën uit te wisselen, niet alleen tijdens de bijeenkomst maar ook bij de aansluitende netwerkborrel.

Datum, tijdstip en locatie
Woensdag 12 juni 2024
16.00 - 18.00 uur

Malietoren
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag

Kosten voor deelname
Leden van NISZ of NGSZ: gratis
Niet leden: € 75,-


Terug naar overzicht