Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Bijeenkomst NISZ en NGSZ: Toekomst van werk en ziekte: Oplossingsrichtingen
Algemeen

Het Nederlands Instituut Sociale Zekerheid (NISZ) en het Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid (NGSZ) nodigen u uit voor een bijeenkomst over de Toekomst van werk en ziekte: Oplossingsrichtingen

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) heeft onlangs op 29 februari 2024 aan het kabinet advies uitgebracht over een stelsel voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het huidige stelsel staat onder druk, onder andere door een tekort aan verzekeringsartsen die beoordelen hoe ziek of arbeidsongeschiktheid een werknemer is die een WIA-uitkering wil.

In haar eindrapport worden meerder oplossingsrichtingen gepresenteerd voor fundamentele, structurele knelpunten die in het huidige stelsel bestaan. In een gezamenlijke bijeenkomst NISZ/ NGSZ wordt het rapport van de commissie en de voorgestelde varianten onder de loep genomen en besproken met verschillende belanghebbenden. Wat beteken deze in de praktijk voor professionals in de uitvoering zoals de verzekeringsartsen of voor werkgevers of werknemers?

Tijdens de bijeenkomst zal Pierre Koning, hoogleraar Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam en lid van de commissie Octas (Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel) spreken. Hij zal het eindrapport en de oplossingsrichtingen van de commissie nader toelichten. Daarnaast zal Birgit Donker-Cools, werkzaam bij UWV als adviseur verzekeringsartsen en senior onderzoeker AUMC spreken over de uitvoering vanuit het perspectief van de professionals. Philip de Jong, emeritus hoogleraar Sociale Zekerheid aan de universiteit van Amsterdam zal de huidige problemen met het stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid meer vanuit historisch perspectief benaderen. Jan Mathies, adviseur juridische zaken en gespecialiseerd in de sociale zekerheid bij de AWVN, zal vanuit het perspectief van werkgevers het vraagstuk bekijken.

We verwachten een divers publiek; jong en ervaren, vanuit publiek en privaat en met inzichten vanuit beleid, wetenschap en praktijk. Er is ruim de gelegenheid om vragen te stellen en uw ideeën te laten horen.

Datum, tijdstip en locatie
Dinsdag 14 mei 2024
15.15 - 17.15 uur

Om deel te nemen aan deze bijeenkomst heeft u een persoonlijke uitnodiging nodig.
Klik hier om een uitnodiging aan te vragen.

Departement Rechtsgeleerdheid
Johanna Hudiggebouw,
Zaal: Alex Brenninkmeijer
Achter Sint Pieter 200,
3512 HT Utrecht

https://www.uu.nl/achter-sint-pieter-200.

Kosten voor deelname
Leden van NISZ of NGSZ: gratis
Niet leden: € 75,-

Om deel te nemen aan deze bijeenkomst heeft u een persoonlijke uitnodiging nodig.
Klik hier om een uitnodiging aan te vragen.


Terug naar overzicht