Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

In gesprek met de Commissie Regulering van werk
Algemeen

De Commissie Regulering van werk is recent van start gegaan. Zij is door het kabinet gevraagd om de toekomst van werk te onderzoeken en hierover te rapporteren aan het kabinet. De diversiteit van contractvormen is door onder andere zzp’ers, flexkrachten en platformisering flink toegenomen en ook veranderingen als digitalisering, robotisering en globalisering hebben een grote impact op de (toekomstige) arbeidsmarkt. De commissie onderzoekt hoe werk er in de toekomst uit gaat zien en met wat voor wetten en regelgeving de overheid daar het beste bij kan aansluiten. Ze gaat na of er aanpassingen nodig zijn, en zo ja, waar. Zo kijkt de commissie naar de juridische regels rondom arbeidscontracten, maar ook naar eventuele aanpassingen in vast en tijdelijk werk, arbeidsongeschiktheid, belastingen en zzp.

Op maandag 8 april 2019 gaan we hierover met elkaar in gesprek. We zijn verheugd dat de heer Hans Borstlap, voorzitter van de Commissie Regulering van werk, in het NGSZ-Café een toelichting komt geven op de activiteiten van de commissie. Hij zal een schets geven van de opdracht van het kabinet en de wijze waarop de Commissie Regulering van werk hiermee aan de slag is gegaan. Aansluitend is iedereen uitgenodigd om mee te praten en suggesties voor uitwerking aan te dragen. We verwachten ideeën en ervaringen van jong en ervaren vanuit publiek en privaat en met inzichten vanuit onderzoek, politiek en praktijk. De bijeenkomst vindt plaats in de inclusieve omgeving van Petit Café ‘De Resident’, in de hal van het ministerie van SZW.


Terug naar overzicht