Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Congres NGSZ en NISZ: In dit land willen we werken! - GEANNULEERD!
Algemeen

- Congres geannuleerd vanwege het coronavirus -

In dit land willen we werken!

Hoe organiseren we zekerheid en kwaliteit van werk voor iedereen?  

‘We moeten in Nederland de bakens verzetten’, zo luidt het advies van de Commissie regulering van werk in haar rapport In wat voor land willen wij werken? De Commissie, onder leiding van Hans Borstlap, concludeerde afgelopen januari dat de huidige wet- en regelgeving niet toekomstbestendig is, waardoor de economische en sociale vooruitgang in Nederland in gevaar komt. Volgens haar moeten de regels rondom werk radicaal worden gewijzigd om alle (potentiële) werkenden in staat te stellen om duurzaam actief te worden en te blijven op de arbeidsmarkt. Hoe zou dat er voor kwetsbare groepen uit kunnen zien? Wat zijn de implicaties voor de kwaliteit van werk? De uitkomsten van de Commissie Borstlap zijn misschien het einde van de analyse maar het begin van hervormingen van onze arbeidsmarkt. Via het rapport geeft de commissie het spreekwoordelijke stokje over aan maatschappelijke partijen. Het is nu aan ons! 

Het NGSZ en het NISZ nodigen u daarom van harte uit om op 22 april 2020 in de middag gezamenlijk de toekomst van werk in Nederland verder in te kleuren.
De middag wordt geopend door Marc Kuipers, hoofd Inspectie SZW. Bas ter Weel van de Commissie Regulering van werk neemt ons mee in de uitkomsten van het rapport en de voorgestelde maatregelen. Vervolgens gaan we samen met Godfried Engbersen van de WRR en Cok Vrooman van het SCP dieper in op de vormgeving van kwalitatief goed werk, juist ook voor de meer kwetsbare groepen in de samenleving. Samen met u willen we aan het einde van de dag een stap verder hebben gezet in het denken over de vormgeving van het land waarin wij willen werken.

Programma

  • 13:30 uur Ontvangst in de hal van het Ministerie van SZW
  • 14:00 uur Start programma in de Muzenzaal
  • 15:15 uur Pauze
  • 15:35 uur Hervatting programma
  • 17:00 uur Borrel

Doe mee en meld u direct aan! Wij zien uit naar een prikkelend en relevant congres.

We houden de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgen daarbij de richtlijnen van de overheid. Mocht dit aanleiding zijn om de bijeenkomst te wijzigen, dan informeren we u daar direct over.


Terug naar overzicht