Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

De rol van de burger in de sociale zekerheid
Algemeen

Deze activiteit heeft inmiddels plaatsgevonden. U kunt de bijeenkomst terugkijken via deze link.

NGSZ (Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid) en de LCR (Landelijke Cliëntenraad) organiseren in samenwerking met tijdschrift Sociaal Bestek op woensdag 19 mei een publieksbijeenkomst. We gaan in gesprek over het versterken van het burgerperspectief in de sociale zekerheid. Met aandacht voor waar het mis gaat en gericht op verbetering. Ook wordt de winnaar van de essaywedstrijd bekend gemaakt. U bent van harte uitgenodigd om deze publieksbijeenkomst live te volgen en om een bijdrage te leveren.

Onder meer in de rapporten ‘Ongekend Onrecht’ en ‘Klem tussen balie en uitvoering’ worden harde conclusies getrokken. De weg naar een servicegerichte overheid en herstel van vertrouwen kan alleen door dialoog met de burger, zo wordt breed erkend en uitgesproken. De overheid wil burgers en doelgroepen voortaan vroegtijdig betrekken bij het voorbereiden van wetten en bij invoerings- en uitvoeringstoetsen. Het burgerperspectief staat centraal bij de aangekondigde overheidsbrede hersteloperatie.

Maar hoe realiseren we dat? Hoe zorgen we voor een lerende overheid die de burger/klant actief betrekt? Hoe kan de inbreng van de burger bij wetgeving, beleid en uitvoering worden versterkt? En onder welke voorwaarden kan aan de inbreng van de burger effectief en duurzaam vorm worden gegeven? Antwoorden op deze vragen, verrassende voorstellen en fraaie inzichten zijn gegeven in veertien essays die na onze oproep zijn ingestuurd.

We nemen u mee door de constructieve ideeën en zetten daar de inspiratie en inzichten van bestuurders en experts naast. Samen verkennen we oplossingsrichtingen voor een krachtige rol van de burger in de sociale zekerheid in een dynamisch en interactief programma.

  • Opening door Harold Herbert, directielid Verbond van Verzekeraars en bestuurslid NGSZ, gespreksleider
  • Wat is er aan de hand? Tafelgesprek met Amma Asante, voorzitter van de LCR
  • Beeldende presentatie van de ingezonden essays
  • Bekendmaking van de winnaar van de essaywedstrijd ‘Naar een servicegerichte overheid met een onmisbare rol voor de burger’ door juryvoorzitter Amma Asante
  • Reflectie door Maarten Camps, voorzitter Raad van bestuur UWV
  • Reflectie door Diana Starmans, lid Raad van Bestuur SVB
  • Waar gaan we mee aan de slag? Tafelgesprek o.l.v. Harold Herbert met de winnaar van de essaywedstrijd, Amma Asante, Maarten Camps en Diana Starmans.

Woensdag 19 mei is de bijeenkomst vanaf 10.00 uur live te volgen. Na aanmelding ontvangt u een persoonlijke link waarmee u kunt inloggen. We verwachten een divers publiek; jong en ervaren, vanuit publiek en privaat en met inzichten vanuit beleid, wetenschap en praktijk. Er is de gelegenheid om vragen te stellen en uw ideeën te laten horen.


Terug naar overzicht