Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor debat

De toekomst van de verzorgingsstaat vanuit jongerenperspectief
Algemeen

De verzorgingsstaat staat onder druk en onder druk wordt alles vloeibaar. Het is de vraag wat er straks nog over blijft van onze eens zo robuuste verzorgingsstaat?
Met andere woorden: waar beweegt de verzorgingsstaat naar toe in deze turbulente tijden? Wat moeten we nĂº doen voor de verzorgingsstaat van morgen?

Op 5 april gaan we hierover met elkaar in debat. Zijn hyper individualistische arrangementen de oplossing of gaan we juist heel lokaal? Blijft het gelijkheidsideaal overeind of accepteren we (lokale) verschillen? Wat blijft er over van de emanciperende rol van de verzorgingsstaat? De participatiesamenleving doet een appel op het
individu zelf. Gaan we weer terug naar alleen onderlinge hulp binnen de eigen groep? Is er nog ruimte voor solidariteit of is reciprociteit het maximaal haalbare? Welke rol heeft de overheid hier in?

Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje.

Graag tot ziens op 5 april aanstaande voor een sprankelend debat!

Programma

16.00 uur Ontvangst
16.30 uur Start bijeenkomst met Algemene Ledenvergadering
16.45 uur Welkomstwoord door dagvoorzitter Marjolein ten Hoonte

16.45 uur Debat met:
Nicolette van Gestel, Professor of New Modes of Governance Tilburg University

Reflectie door jongeren:
Hylke van der Wal, sociaal ondernemer en initiatiefnemer van de Sociale Troonrede
Danique Reidsma, student Universiteit Leiden

Alex CorrĂ , beleidsadviseur Zorg bij Sociale Verzekeringsbank. Klik hier voor de presentatie.

Gevolgd door debat

18.30 uur Afsluiting met borrel

NGSZ verwelkomt graag studenten!

Ben je student en neem je graag deel aan een debat over sociale zekerheid? Laat dit aan ons weten dan kun je gratis deelnemen aan deze bijeenkomst. Welkom!


Terug naar overzicht