Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Bijeenkomst ‘Het probleemoplossend vermogen van de gemeenschap’ op 27 november 2017
Algemeen

Het probleemoplossend vermogen van de gemeenschap

Van consument naar producent van de eigen sociale zekerheid

Waar beweegt de arbeidsmarkt zich naartoe? En hoe gaan we verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en overheid met elkaar invullen? Hoe worden we in plaats van consument van de voorzieningen van de overheid meer producent van onze eigen sociale zekerheid?

Op maandag 27 november gaan we hierover met elkaar in debat. Rob Witjes van UWV geeft inzicht in de arbeidsmarkt en de uitdagingen zoals robotisering, de groeiende tweedeling, de effecten van vergrijzing en veranderende beroepen. De crisis lijkt voorbij, maar er zijn nog steeds groepen die het lastig hebben. Welke nieuwe vormen van (regionale) samenwerking bieden een oplossing? En wie is er daarvoor aan zet? Jeroen den Uyl, partner bij Twijnstra Gudde, heeft een sterk vertrouwen in de kracht van gemeenschappen. Laat mensen samen problemen oplossen, gebaseerd op wederkerigheid en op de manier die zij zelf willen. De sociale zekerheid wordt daarmee van de mensen zelf, niet van de overheid. Zo werken zij in discussie met de zaal de contouren uit van een businesscase voor een vernieuwende aanpak.

Programma

16.00 uur Ontvangst

16.30 uur Welkomstwoord door dagvoorzitter Marjolein ten Hoonte

Debat met introducties van:
- Rob Witjes, hoofd Arbeidsmarktinformatie en kenniswoordvoerder UWV;
- Jeroen den Uyl, Partner Twijnstra Gudde en auteur van “Powerswitch naar een vitale samenlevering. Afscheid van een dikke overheid en dikke markt”.

18.30 uur Netwerkborrel


Terug naar overzicht