Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Mini-Masterclass: Margaretha Buurman in gesprek met Xander Koolman
Algemeen

Deze activiteit heeft inmiddels plaatsgevonden. U kunt het webinar terugkijken via deze link.

Margaretha Buurman in gesprek met Xander Koolman
Hoe zijn de arbeidsmarkttekorten in de gezondheidszorg op te lossen?

Deze coronatijd laat eens te meer de personeelstekorten in de gezondheidszorg en de effecten daarvan zien. Wat zijn de knoppen waaraan we kunnen draaien om dit maatschappelijke probleem op te lossen? Margaretha Buurman (hoofd Kenniscentrum bij UWV en bestuurslid NGSZ) gaat erover in gesprek met Xander Koolman (professor en hoofd sectie gezondheidseconomie bij de VU) tijdens de volgende digitale Mini-Masterclass op dinsdag 15 juni van 16.00 tot 17.00 uur.

De tekorten op de arbeidsmarkt zijn de laatste jaren verder opgelopen. In deze masterclass wordt met name ingegaan op de tekorten in de verpleeg- en verzorgingstehuizen, de gehandicaptenzorg en de thuiszorg waar het tekort in 2022 naar verwachting stijgt tot 38.000-44.000 vacatures. De prognose voor 2030 geeft zelfs 70.000 tot 90.000 vacatures aan. Gezondheidseconoom Xander Koolman schetst hoe deze tekorten zijn ontstaan en welke politieke keuzes daaraan ten grondslag liggen. De overheid heeft de verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg en voor een betaalbaar zorgsysteem. Hoe interacteren deze aspecten met elkaar? Ook wordt een uitstapje over de grens gemaakt. Hoe is de waardering voor Nederlandse zorgmedewerkers in internationaal perspectief?

In het gesprek is veel aandacht voor oplossingsrichtingen. Die wordt nu onder meer gezocht bij zzp’ers en flexcontracten. Wat is hun bijdrage? De beloning van zorgmedewerkers krijgt momenteel veel aandacht. Is dat inderdaad de sleutel? Wat vinden zorgmedewerkers zelf belangrijk? Ook ‘systemische belemmeringen’ en mogelijke alternatieven komen aan de orde. In hoeverre kunnen technische innovaties bijdragen aan de oplossing?

In dit prikkelende gesprek worden verschillende oplossingen verkend en gaan het economisch perspectief en de sociale en maatschappelijke impact hand in hand.

Dinsdag 15 juni is het tweegesprek vanaf 16.00 uur live te volgen. Na aanmelding ontvangt u een persoonlijke link waarmee u kunt inloggen. Zoals altijd verwachten we een divers publiek; jong en ervaren, vanuit publiek en privaat en met inzichten vanuit beleid, wetenschap en praktijk.
Er is ruim de gelegenheid om vragen te stellen en uw ideeën te laten horen.

Heeft u vooraf al een vraag aan Margaretha Buurman of Xander Koolman? Dan ontvangen we die graag uiterlijk maandag 14 juni via info@ngsz.nl.


Terug naar overzicht