Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

NGSZ-Café De nieuwe OECD Jobs Strategy: ‘Good Jobs for All’
Algemeen

Arbeidsmarkten van ontwikkelde landen maken op dit moment grote transformaties door. Technologische vooruitgang, globalisering en demografische veranderingen gaan gepaard met beperkte loongroei, inkomensongelijkheid en toegenomen baanonzekerheid. Dit uit zich bij een deel van de bevolking in een groeiend onbehagen, tentoongespreid bijvoorbeeld door de ‘Gele Hesjes’ in Frankrijk. De OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) heeft de nieuwe Jobs Strategy ‘Good Jobs for All in a Changing World of Work’ uitgebracht. Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe economieën, zoals de Nederlandse economie, met deze arbeidsmarktuitdagingen kunnen omgaan. Bijzondere aandacht gaat uit naar kwaliteit van werk, inclusiviteit en basisbescherming voor alle werkenden.

Woensdag 11 september opent het NGSZ-Café weer haar deuren en gaan we erover in gesprek. Stefan Thewissen, econoom bij de OECD in Parijs, geeft een toelichting op de nieuwe Jobs Strategy en plaatst de Nederlandse ontwikkelingen in internationaal perspectief. Iedereen is uitgenodigd om mee te praten en suggesties aan te dragen. We verwachten ideeën en ervaringen van jong en ervaren vanuit publiek en privaat en met inzichten vanuit onderzoek, politiek en praktijk. De bijeenkomst vindt plaats in de inclusieve omgeving van Petit Café ‘De Resident’, in de hal van het ministerie van SZW.

Programma

 • 15.00 uur: Inloop en ontvangst leden voor de ALV
 • 15.15 uur: ALV
 • 15.30 uur: Inloop en ontvangst NGSZ-Café
 • 16.00 uur: Start NGSZ-Café
  • Welkomstwoord door moderator Marjolein ten Hoonte, voorzitter NGSZ
  • Inhoudelijk programma met Stefan Thewissen, econoom bij de OECD in Parijs
  • In gesprek! Moderator: Olaf van Vliet, hoogleraar Universiteit Leiden en bestuurslid NGSZ
 • 18.00 uur: Afsluiting

Aanmelden

Kosten voor deelname

 • Leden, medewerkers van het ministerie van SZW en studenten: gratis
 • Niet leden: € 85,- (excl. Administratiekosten)

Event website


Terug naar overzicht