Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

NGSZ-Café | ILO 100 jaar: 'Future of Work'
Algemeen

ILO 100 jaar: 'Future of Work'
Sociale bescherming en sociale dialoog in internationaal perspectief


De ILO (Internationaal Labour Orginisation), de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties, viert in 2019 haar 100-jarige bestaan. Al honderd jaar bevordert de ILO de sociale, tripartite dialoog tussen werknemers, werkgevers en overheden uit 187 VN-lidstaten. Dit heeft tot afspraken geleid over fundamentele rechten zoals de vrijheid van vakorganisatie, het bestrijden van discriminatie en een verbod op kinderarbeid en dwangarbeid. Een uitdaging voor de komende jaren is om de veranderingen voor de toekomst in goede banen te leiden. Dat is vastgelegd in het rapport 'Future of Work' dat ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan is uitgebracht.

Op 29 januari 2020 is Catelene Passchier, de voorzitter van de Internationale Werknemers Groep en Vicevoorzitter van de Beheersraad van de ILO, te gast in het NGSZ-Café. Zij zal ingaan op de betekenis van de ILO voor de sociale zekerheid, het rapport 'Future of Work' en speciale aandacht geven aan sociale bescherming en het belang van een sociale dialoog tussen de tripartite partijen in de verschillende landen. Daarmee plaatst zij deze belangrijke onderwerpen in een breed, internationaal perspectief.

Iedereen is uitgenodigd om mee te praten en suggesties aan te dragen. We verwachten ideeën en praktijkervaringen van jong en ervaren, vanuit publiek en privaat en met inzichten vanuit onderzoek, politiek en uitvoering. De bijeenkomst vindt plaats in de inclusieve omgeving van Petit-Café 'De Resident', in de hal van het ministerie van SZW.

Programma

 • 14.30 uur: Inloop en ontvangst NGSZ-Café
 • 15.00 uur: Start NGSZ-Café
  • Welkomstwoord door moderator Marjolein ten Hoonte
  • Inhoudelijk programma met Catelene Passchier, voorzitter van de Internationale Werknemers Groep en Vicevoorzitter van de Beheersraad van de ILO
  • In gesprek!
 • 17.00 uur: Afsluiting

Aanmelden

Kosten voor deelname

 • Leden, medewerkers van het ministerie van SZW en studenten: gratis
 • Niet leden: € 85,- (incl. servicefee en BTW)


Terug naar overzicht