Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Olaf van Vliet in gesprek met Ruben Houweling
Algemeen

Deze activiteit heeft inmiddels plaatsgevonden. U kunt het webinar terugkijken via deze link.

Olaf van Vliet in gesprek met Ruben Houweling
Een tweegesprek over nieuwe sociale zekerheid: wendbaar, toekomstbestendig en meer virusproof!

Het virtuele NGSZ-Café gaat open, want een gesprek over een toekomstbestendig stelsel van sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid is in deze tijd misschien wel relevanter dan ooit. In de vorm van een reeks ‘Mini-Masterclasses’ onder de noemer ‘In gesprek met…’ komen prikkelende experts aan het woord en bieden we u de gelegenheid om ook zelf input te leveren. De serie wordt afgetrapt door Olaf van Vliet, Hoogleraar Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid (Universiteit Leiden), tevens bestuurslid NGSZ. En Ruben Houweling, Hoogleraar Arbeidsrecht (Erasmus Universiteit).

De coronacrisis heeft de onvolkomenheden van het huidige stelsel van sociale zekerheid nog meer bloot gelegd. Juist veel flexwerkers en zzp’ers blijken extra kwetsbaar en worden zwaar geraakt in hun inkomen en toekomstperspectief. In zijn Wetboek van Werk pleitte Ruben Houweling al voor radicale hervormingen. Olaf van Vliet ging onder meer in zijn oratie in 2019 in op de effecten van globalisering, migratie en technologische vooruitgang op de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid. Ook het rapport van de commissie Regulering van Werk onder leiding van Hans Borstlap fileerde de urgentie en relevantie van veranderingen. In een prikkelend tweegesprek gaan Van Vliet en Houweling in op de ontwikkelingen en verkennen samen oplossingsrichtingen.

Op 25 juni 2020 vanaf 16.00 uur is het tweegesprek live te volgen. Na aanmelding ontvangt u een persoonlijke link waarmee u kunt inloggen. Aansluitend is er de gelegenheid om vragen te stellen en uw ideeën te laten horen. Zoals altijd verwachten we een divers publiek; jong en ervaren, vanuit publiek en privaat en met inzichten vanuit onderzoek, politiek en uitvoering.

Meld uzelf gratis aan via deze link.

Deze bijeenkomst wordt technisch gefaciliteerd door MR. in opleidingen:


Terug naar overzicht