Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor debat

NGSZ-bijeenkomst 'De nieuwe Sociale (on)zekerheid' op 12 juni 2017
Algemeen

De nieuwe sociale (on)zekerheid
Op zoek naar de balans tussen solidariteit en individuele verantwoordelijkheid

In het afgelopen decennium is steeds voelbaarder geworden dat veel zekerheden die vroeger als zekerheid golden, dat niet meer zijn, of niet meer als zodanig beleefd worden. Hoe ziet de nieuwe sociale zekerheid eruit? Welke zekerheden blijven en welke onzekerheden ontstaan?

Op 12 juni gaan we hierover met elkaar in debat. Peter van Lieshout gaat in op het individualiseren van regelingen naar aanleiding van zijn recent verschenen boek ‘Sociale (on)zekerheid’. Als reactie hierop zal Rosanne Oomkens aan de hand van een aantal stellingen ingaan op de beleving van risico’s en de wijze waarop we risico’s delen. Hoe zit het bij nieuwe vormen van sociale zekerheidstelsels met de balans tussen solidariteit (ofwel collectieve verantwoordelijkheid) en individuele verantwoordelijkheid?

Programma

16.00 uur Ontvangst
16.30 uur Welkomstwoord door dagvoorzitter Marjolein ten Hoonte

Debat met introducties van:
- prof. dr. Peter van Lieshout, hoogleraar Theorie van de Zorg, Universiteit Utrecht
- dr. Rosanne Oomkens, onderzoeker/adviseur bij Panteia

18.30 uur Netwerkborrel

Locatie
CIZ
Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht

Kosten voor deelname
Deelname aan de bijeenkomst is gratis voor NGSZ-leden en studenten. Voor niet-leden bedraagt deelname € 85,-. Klik hier om u aan te melden


Terug naar overzicht