Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Bijeenkomst NGSZ: Toekomst van werk en ziekte
Algemeen

Deze activiteit heeft inmiddels plaatsgevonden. U kunt het verslag en de presentatie inzien via deze link.

Het Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid (NGSZ) nodigt u uit voor een bijeenkomst over de Toekomst van werk en ziekte.

Spreker op deze middag is Roos Vermeij, voorzitter van de commissie Octas (Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel). Deze onafhankelijke commissie adviseert het kabinet over een stelsel voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid en heeft recent een tussenrapportage opgeleverd. Het arbeidsongeschiktheidsstelsel staat onder druk, onder andere door een tekort aan verzekeringsartsen die beoordelen hoe ziek of arbeidsongeschiktheid een werknemer is die een WIA-uitkering wil.

Het huidige kabinet wil de hardheden in de WIA wegnemen, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en minder plichten voor werkgevers (vooral de kleine werkgevers). Het is nog de vraag welke keuze het nieuwe kabinet zal maken, maar ook dan is er behoefte aan een stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid dat betaalbaar, uitvoerbaar en uitlegbaar is. De commissie is gevraagd om met meerdere oplossingsrichtingen te komen voor fundamentele, structurele knelpunten die in het huidige stelsel bestaan.

Tijdens de bijeenkomst zal Roos Vermeij de probleemanalyse en tussentijdse inzichten van de commissie toelichten. We verwachten een divers publiek; jong en ervaren, vanuit publiek en privaat en met inzichten vanuit beleid, wetenschap en praktijk. Er is ruim de gelegenheid om vragen te stellen en uw ideeën te laten horen.

Roos Vermeij is voorzitter van de commissie Octas. Vermeij was Tweede Kamerlid voor de PvdA en hield zich bezig met onder andere sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. Vermeij is bestuurder geweest bij pensioenfonds PME en is op dit moment directeur van de nationale LLO-Katalysator (Leven Lang Ontwikkelen).

Datum, tijdstip en locatie
Maandag 20 november 2023
16.00 - 18.00 uur

Verbond van Verzekeraars
Bordewijklaan 2
2591 XR Den Haag

Kosten voor deelname
Leden van NGSZ: gratis
Niet leden: € 50,-

Aanmelden

Leden
Leden van NGSZ hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Bent u lid maar hebt u geen uitnodiging ontvangen? Klik dan hier zodat wij u alsnog een uitnodiging kunnen sturen.

Niet-leden
Bent u geen lid van NGSZ maar wilt u graag deelnemen? Klik dan hier zodat wij u een uitnodiging kunnen sturen.


Terug naar overzicht