Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Robotisering en werk: nieuwe balans op de arbeidsmarkt?
Algemeen

De vraag wat de effecten zijn van technologische ontwikkelingen (robotisering, automatisering en digitalisering) op de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen houdt wetenschappers, beleidsmakers en sociale partners flink aan de praat. Deze ontwikkelingen bieden enerzijds nieuwe kansen en mogelijkheden om de arbeidsproductiviteit te vergroten. Anderzijds zijn er mogelijk verregaande gevolgen voor de arbeidsmarkt, de aard van het werk, de loonverdeling en de participatie van diverse groepen op de arbeidsmarkt.

Werk is de spil van de economie en de samenleving en is cruciaal in het leven van mensen. Betaald werk zorgt voor inkomen, eigenwaarde en het verbindt mensen. Maar zal dat in de toekomst zo blijven? Banen bestaan steeds vaker uit verschillende 'taken' die soms ook gedaan kunnen worden door computers en robotica of door mensen elders in de wereld. En tegelijkertijd ontstaan op de arbeidsmarkt lossere verbintenissen tussen werkgevers en werknemers de flexibilisering van arbeidsrelaties. Of dit ook echt zo is en wat het tempo zal zijn waarin de arbeidsmarkt zich in deze richting ontwikkeld is nog onzeker.

Op 16 maart, gaan we met elkaar in gesprek over robotisering en werk. Monique Kremer, Fabian Dekker en Arend van Wijngaarden geven hun visie op deze ontwikkelingen. Neem samen met ons en deze drie inspirerende sprekers een kijkje in de glazen bol van de toekomst en discussieer mee over welk nieuw evenwicht op de arbeidsmarkt mogelijk gaat ontstaan. Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje.

Graag tot ziens op 16 maart 2016 voor een sprankelend debat!

Met vriendelijke groet,
Tof Thissen
Voorzitter

PROGRAMMA

- 16.00 uur Ontvangst
- 16.30 uur Algemene Ledenvergadering
- 16.45 uur Debat ‘Robotisering en werk’

Inleidingen door:

- Prof. dr. M. Kremer, projectcoördinator Toekomst van Werk bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap. Klik hier voor de presentatie
- Fabian Dekker, postdoc-onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam & MVO. Klik hier voor de presentatie
- Arend van Wijngaarden, Vicevoorzitter en coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid van de CNV Vakcentrale en lid van de SER-commissie Robotisering

Gevolgd door debat

18.30 uur Afsluiting met borrel

cid:image047.png@01D0E0B1.9F500880


Terug naar overzicht