Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor debat

Symposium NGSZ 'De toekomst voorspellen? Uitdagingen voor sociale zekerheid 2040’
Algemeen

Toekomstverkenningen en scenario-analyses kunnen niet voorspellen hoe de sociale zekerheid er in 2040 uit ziet. Wat betekenen de trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor de sociale zekerheid in 2040? De inmiddels bekende trends van demografie, globalisering, flexibilisering, migratie, technologische ontwikkeling, individualisering voor het sociale zekerheidsstelsel leiden tot dilemma’s als we kijken naar bescherming inkomensverlies, contractvormen, arbeidsomstandigheden, duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren. Gaan we deze dilemma’s collectief of individueel oplossen? Tijdens het symposium geven wetenschap, praktijk en de toekomst hun visie. We gaan met elkaar in debat over de toekomst via interactieve intermezzo’s.

Programma

13.30 uur Ontvangst
14.00 uur Welkomstwoord door dagvoorzitter Tof Thissen
14.05 uur De toekomst voorspellen? door dr. Bernard ter Haar, ministerie van SZW. Klik hier voor de presentatie.
14.20 uur Trends en beleidsuitdagingen voor 2040 door Tony Bosma, trendwatcher en futurist. Voor de presentatie van Tony Bosma kunt u een mail sturen aan info@extendlimits.nl U ontvangt dan via een persoonlijke code toegang tot de presentatie.

Intermezzo

15.00 uur Pakken we de uitdagingen van arbeidsmarkt en sociale zekerheid collectief of individueel aan? De visie van:
• Prof. Dr. Paul de Beer. Klik hier voor de presentatie
• Prof. Dr. Romke van der Veen. Klik hier voor de presentatie

Intermezzo

16.15 uur Mooi beleid en visie: maar wat is in de praktijk nodig in 2040? In gesprek met leden van het Young
Advisory Board van Randstad

Intermezzo

16.45 uur Wrap up door dagvoorzitter Tof Thissen

17.00 uur Afsluiting met borrel


Terug naar overzicht